Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov statistične regije Podravje v letu 2019

Poslovanje-gospodarskih-družb-in-samostojnih-podjetnikov-statistične-regije-Podravje-v-letu-2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Pozitivni trendi pri poslovanju gospodarskih družb iz preteklih let so se nadaljevali tudi v letu 2019. Gospodarske družbe v Podravski regiji so poslovale najbolje po pred kriznem letu 2007. V primerjavi z letom 2018 družbe izkazujejo rast pri vseh pomembnejših postavkah poslovnega izida, pri prihodkih, čistih prihodkih od prodaje na tujem trgu, neto celotnem dobičku, neto dodani vrednosti, prav tako pa je vrednost čiste izgube nižja za več kot četrtino.

Na podlagi zbranih podatkov je v letu 2019 v Podravju delovalo 8.397 poslovno aktivnih družb ali 97 več kot v letu 2018. Te družbe so zaposlovale 71.201 delavcev ali 3.920 delavcev več kot v letu prej. Dinamika rasti poslovnih odhodkov (4 % rast) je sledila dinamiki rasti čistih prihodkov od prodaje, iz česar je mogoče sklepati, da so se podjetja manj osredotočala na stroškovno učinkovitost in bolj na rast obsega poslovanja. Na tujih trgih so družbe ustvarile za 4,1 milijarde evrov prihodka ali za tri odstotke več kot v predhodnem poslovnem letu. Med družbami, ki poslujejo na tujih trgih, so številčno najmočnejše mikro družbe (2.187), vendar je njihov delež v čistih prihodkih zgolj 7 %. Kar 47,4 % vseh izvoznih prihodkov je ustvarilo 27 velikih družb. Izvozno najmočnejša panoga je predelovalna dejavnost, ki je na tujem trgu ustvarila za 3 milijarde evrov čistih prihodov ali 73,4 % vsega izvoza v regiji.

 

Poslovanje gospodarskih družb Podravske regije v letu 2019 in primerjava z letom 2018

 

Opomba: Primerjave rezultatov poslovanja s predhodnim letom, poslovnim letom 2018, so narejene na podlagi podatkov, ki so jih gospodarske družbe predložile kot podatke predhodnega leta v letnih poročilih za leto 2019.

Poslovanje-gospodarskih-družb-Podravske-regije-v-letu-2019-in-primerjava-z-letom-2018

 

Poslovanje samostojnih podjetnikov Podravske regije v letu 2019 in primerjava z letom 2018

Poslovanje samostojnih podjetnikov Podravske regije v letu 2019 in primerjava z letom 2018

Opomba: Primerjave rezultatov poslovanja s predhodnim letom, poslovnim letom 2018, so narejene na podlagi podatkov, ki so jih samostojni podjetniki predložil kot podatke predhodnega leta v letnih poročilih za leto 2019.

Vir: Ajpes