Posnetek webinarjev: SRIP-Krožno gospodarstvo; Kako z uresničitvijo novih poslovnih modelov premagati krizo in Financiranje krožnih poslovnih modelov v času pandemije

SRIP-Krožno gospodarstvo; Kako z uresničitvijo novih poslovnih modelov premagati krizo in Financiranje krožnih poslovnih modelov v času pandemije
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Posnetek webinarjev: SRIP-Krožno gospodarstvo; Kako z uresničitvijo novih poslovnih modelov premagati krizo in Financiranje krožnih poslovnih modelov v času pandemije

 

Webinar: SRIP-Krožno gospodarstvo; Financiranje krožnih poslovnih modelov v času pandemije – 6.05.2020

 

Kakšna je vloga bank v času pandemije in kako naj podjetja, ki uvajajo trajnostne rešitve in krožne poslovne modele, nadaljujejo svoj razvoj v negotovih gospodarskih razmerah? 

Skupaj z gosti smo se posvetili izzivom, kako financirati krožno preobrazbo in razvoj krožnih poslovnih modelov v času pandemije. Bodo njene družbene in gospodarske posledice pospešile prevzemanje trajnostnega koncepta gospodarjenja? Kako vpliva pandemija in globalni gospodarski zastoj na financiranje krožnih priložnosti? Kaj so izzivi za podjetja in kaksna je vkoga bank v tem obdobju? Spoznali  smo orodje CAS (Circularity Assessment Score), ki podjetjem v odnosu s finančnimi institucijami in investitorji pomaga opredeliti raven krožnosti in tip poslovnega modela z vidika upravljanja tveganj in iskanja najbolj primernih oblik financiranja.

PROGRAM SREČANJA – Uvod: mag. Violeta Bulc, Evropska komisarka za transport (2014-2019) – Vloga bank v času pandemije: Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije. – Razumevanje tveganj pri uvajanju krožnih modelov: dr. Slaven Mičković, Abanka, – dr. Dragica Marinič, koordinatorica, SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo ter – Metodološki pregled, predstavitev orodja CAS in moderiranje: mag. Jurij Giacomelli

Webinar: SRIP-Krožno gospodarstvo; Kako z uresničitvijo novih poslovnih modelov premagati krizo? – 8.05.2020

Če želijo podjetja uspešno delovati tudi v kriznem času, morajo svoje strateške scenarije hitro prilagoditi novim razmeram. Kako bodo znala zastaviti svoje poslovne modele in jih učinkovito uresničiti, je odvisno predvsem od razumevanja in izvajanja sodobnih konceptov strateškega marketinga in organizacijskega vedenja. Z njimi je treba prežeti celotno podjetje, ne le posamezne poslovne funkcije. Gre za veliko preizkušnjo, ki ji bodo kos le najbolj pripravljena in podkovana podjetja.

Predavateljica: dr. Amadea Dobovišek, direktorica svetovalnega podjetja Publi Una za strateški marketing in prodajo, višja predavateljica, avtorica knjig Učinkovita implementacija tržnih strategij (september, 2019) in Strateško vodenje prodaje (november, 2007), dobitnica nagrad za najboljše svetovalne projekte, ki jih podeljuje Združenje za management consulting pri GZS.