Predstavitev Kataloga Štajerske gospodarske zbornice – Podravje 2018

Informacij je danes zares veliko in vse pogosteje se dogaja, da je težje videti gozd kot najti posamezno drevo.
Ampak celovita slika je izredno pomembna in je edina prava podlaga za vsakodnevne odločitve. Zato smo v Štajerski gospodarski zbornici pristopili k projektu

KATALOG ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE PODRAVJE 2018

Katalog je predstavitev potenciala regije v obliki tiskanega kataloga in spletnega portala in je osnova za razvoj in poslovno uspešnost gospodarstva Podravja ter vseh posameznih subjektov tega okolja.

Vabimo vas na predstavitev ideje in realizacije dolgoročno zastavljenega projekta.

Novinarska konferenca bo v petek, 1. junij 2018 ob 10:00

v sejni sobi ŠGZ, Ulica talcev 24, Maribor.

Vabljeni!

dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ

mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ