Projekt Naprej: 15.5 je svetovni dan družin

Projekt Naprej_FB 1200x1200px_svetovni_Dan_druzin_1505
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja postaja vse pomembnejše, saj se povezuje z zdravjem, zadovoljstvom in osebnim razvojem zaposlenih.

☹ Neusklajenost se lahko kaže v raznih akutnih in kroničnih boleznih, izgorelosti, psihosomatskih težavah in stresu.

 

Več o projektu NAPREJ na https://www.naprej.eu