SMEmPower Efficiency – Celovit pristop k energetski učinkovitosti v malih in srednje velikih podjetjih

Novosti in obvestila

SMEmPower Efficiency (Horizon 2020) – Glasilo 2

Sporočilo za javnost vsebuje najnovejše novice projekta SMEmPower Efficiency in pregled programa usposabljanja za mala in srednje velika podjetja (MSP-ji) s področja energetske učinkovitosti, ki se izvaja v osmih sodelujočih…

Brezplačna spletna predavanja izobraževalnega programa: Energetska učinkovitost v malih in srednje velikih podjetjih – ZAČETEK: 2.2.2021 ob 12 uri

V okviru evropskega projekta SMEmPower Efficiency vas vljudno vabimo na BREZPLAČNA spletna predavanja, kjer po opravljenih predavanjih in izpitu pridobite potrdilo za opravljeno izobraževanje programa ENERGETSKA UČINKOVITOST…

Brezplačna spletna predavanja izobraževalnega programa: strokovnjak za upravljanje z energijo (energetski manager)

V okviru evropskega projekta SMEmPower Efficiency vas vljudno vabimo na BREZPLAČNA spletna predavanja, kjer po opravljenih predavanjih in izpitu pridobite potrdilo za opravljeno izobraževanje programa STROKOVNJAK ZA UPRAVLJANJE…

O projektu

Uradni naziv projekta: SMEmPOWER EFFICIENCY (H2020-LC-SC3-EE-2018, št. projekta: 847132)

Proračun projekta: 1.998.750,00 EUR

Trajanje projekta: 01/09/2019-31/08/2022 (36 mesecev)

Štajerska gospodarska zbornica je ena izmed 10-ih partnerjev evropskega projekta Horizon H2020, ‘SMEmPOWER EFFICIENCY’. Projekt se osredotoča na energijske prihranke v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) ter zajema osem držav iz glavnih geografskih regij Evrope: Zahodna (Španija), srednja (Nemčija, Slovenija), Severna (VB), vzhodna (Ciper) in južna/jugovzhodna Evropa (Romunija, Italija, Grčija). Glavni koordinator projekta je Aristotle University of Thessaloniki iz Grčije.

Namen tega evropskega raziskovalnega projekta je pomagati in izobraževati mala in srednje velika podjetja ter njihove zaposlene pri izvajanju energetskih pregledov in ukrepih za povečanje njihove energetske učinkovitosti. Projekt uporablja celoviti pristop za reševanje izzivov na ravni nosilcev odločanja ter na organizacijski in institucionalni ravni.

Ciljna skupina SMEmPower projekta so mala in srednje velika podjetja in podpora le-tem pri implementaciji Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), s pomočjo katere so zato splošni cilji projekta:

 • Uvedba mehanizmov energijskih prihrankov pri vsakodnevnih aktivnostih;
 • Bistveni energijski prihranki v MSP-jih;
 • Uvedba ustrezne ‘energetske kulture’;
 • Spodbujanje vsaj 4 mio € investicij v izboljšanje energetske učinkovitosti;
 • Dodana vrednost glede izobrazbe usposobljenih kadrov;
 • Partnersko sodelovanje, izmenjava znanj ter izkušenj.

Projekt SMEmPower Efficiency traja 36 mesecev, v tem času se bodo zvrstile razne dejavnosti, ki bodo povezale izobraževalne ustanove (univerze), MSP-je in nacionalne organizacije. V sklopu projekta se predvideva:

 • Razvoj integriranega brezplačnega programa izobraževanja in usposabljanja, namenjenega več kot 700 zaposlenim, strokovnemu osebju in vodstvu MSP-jev (90 na posamezno državo). Zaposleni se bodo usposabljali na področju energetske zakonodaje, energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, stroškovne analize, itd., kar jim bo omogočilo oceno stroškovne učinkovitosti ukrepov energetske učinkovitosti. V sklopu projekta bodo nato pridobljeno znanje uporabili v svojih podjetjih. Vsi udeleženci uspešno opravljenega brezplačnega usposabljanja bodo pridobili tudi javno priznano listino – certifikat, priznan na vseevropski ravni, akreditiran z ECTS.
 • Delavnice bodo (glede na institucionalno raven) združile MSP-je in predstavnike finančnih institucij, da bi preučili načine financiranja projektov na področju energetske učinkovitosti. Cilj je odpraviti vrzel med energetskimi pregledi in ukrepi.
 • Zagotavljanje energetskih raziskav, tehnične podpore in temeljitega svetovanja pri upravljanju z energijo in prihrankih energije na vsaj 160 izbranih pilotnih MSP-jih (20 na posamezno državo).
 • Razvoj štirih dolgoročnih izobraževanih orodij:
 1. priročnik za usposabljanje v sedmih jezikih;
 2. spletna platforma za energetske strokovnjake;
 3. spletno orodje Monitoring & Targeting;
 4. spletno orodje Measurement & Verification.

Cilji projekta

 • Prihranki primarne energije: 24.86 GWh/leto.
 • Uresničevanje ciljev večje energetske učinkovitosti in prehod v nizkoogljično družbo.
 • Št. pilotnih MSP-jev: 160.
 • Št. oseb, ki bodo uspešno zaključili brezplačni program izobraževanja: 720.
 • Št. brezplačnih programov izobraževanj in usposabljanj: 24.

Kontakt

Vodja projektne pisarne:
dr. Dragica Marinič
T: +386 2 220 87 24
E: dragica.marinic@stajerskagz.si

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na: smempower@stajerskagz.si

Partnerji projekta

Glavni partner – koordinator:
ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Grčija)

Projektni partner
Štajerska gospodarska zbornica

Ulica talcev 24, SI-2000 Maribor

T: +386 2 220 87 23
E: info@stajerskagz.si
W: www.stajerskagz.si

Projektni partner
TEESIDE UNIVERSITY (Velika Britanija)

Projektni partner
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA (Romunija)

Projektni partner
OMOSPONDIA ERGODOTON & VIOMIKHANON KYPROU (Ciper)

Projektni partner
SERVELECT SRL (Romunija)

Projektni partner
ENERGIA-DA SRL (Italija)

Projektni partner
UNIVERSITAT POLITECHNICA DE VALENCIA (Španija)

Projektni partner
PANEPISTIMIO DITIKIS MAKEDONIAS (Grčija)

Projektni partner
ADELPHI RESEARCH GEMEINNUTZIGE GMBH (Nemčija)

Več projektov