SMEmPower Efficiency

Celovit pristop k energetski učinkovitosti v malih in srednje velikih podjetjih

Namen:

Namen projekta je spodbujati in pomagati malim in srednjim podjetjem (MSP-jem) pri izvajanju in implementaciji energetskih pregledov ter ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti.

Vir financiranja:

Okvirni program Evropske Unije za raziskovanje in inovacije Horizon 2020 pod sporazumom št.: 847132.

Cilji:

Eden izmed glavnih ciljev razpisa je spodbujanje evropskih MSP-jev, da ta izvedejo energetske preglede in sprejmejo standardne in/ali inovativne ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti (in se s tem ustvarijo prihranki energije). Podjetja lahko na voljo uporabljajo razne finančne mehanizme in ostale možnosti.

Aktivnosti:

 • izobraževanja za vsaj 720 energetskih strokovnjakov iz MSP-jev (energetski managerji, energetski presojevalci, okoljevarstveni managerji, strokovnjaki za energetsko učinkovitost itd.,
 • razviti in objaviti eno (1) spletno platformo za energetski management, ta bo spodbujala izdelavo predlaganega programa I&U, omogočala uporabnikom aktivno vnašati njihove lastne podatke o rabi energije (upravljanje z energijo), informirala o prvotnih ukrepih v podjetjih in omogočala sodelovanje in komuniciranje med uporabniki platforme (v okvirju digitalizacije in industrije 4.0). Poglejte povezavo z EEFIGs De-risking Energy Efficiency Platform(DEEP),
 • iz spletne platforme razviti in vzpostaviti dva (2) specializirana orodja, in sicer: Monitoring & Targeting (M&T) in Measurement & Verification (M&V). Uporabiti ti dve orodji v programu I&U za namen zbiranja energijskih in finančnih prihrankov, uporabiti finančne indikatorje za oceno naložbenih priložnosti, izvesti analize občutljivosti predlaganih rešitev in vztrajnosti prihrankov (glede na energetsko analitiko). Uporabiti ti dve orodji v programu I&U za namen zbiranja energijskih in finančnih prihrankov, uporabiti finančne indikatorje za oceno naložbenih priložnosti, izvesti analize občutljivosti predlaganih rešitev in vztrajnosti prihrankov (glede na energetsko analitiko),
 • izvedba kratkih ”in-house” usposabljanj, ki bodo izvedena med praktičnim usposabljanjem v pilotnih podjetjih, s strani strokovnjakov, projektnih partnerjev in udeležencev izobraževanj,
 • promovirati krepitev energetskih strokovnjakov in energijskih ter finančnih prihrankov s projektom SMEmPower Efficiency preko spletnega portala in na vsaj 24 nacionalnih in internacionalnih seminarjih ali delavnicah,
 • vzpostaviti ter prenesti mehanizme vrednotenja orodja M&V vsaj 15 združenjem, ki se ukvarjajo z energetsko učinkovitostjo in lokalnim ter čezmejnim energetskim agencijam.
 • ostati povezani s spletno platformo za energetski management,
 • predstaviti finančne rešitve in zagotoviti povezavo z različnimi lokalnimi in evropskimi ESCO podjetji, finančnimi institucijami ter ostalimi zainteresiranimi deležniki in podjetji, ki se ukvarjajo z energetsko učinkovitostjo itd.,
 • olajšati sodelovanje s preko 5.000 energetskimi strokovnjaki preko spletne platforme,
 • promocija in diseminacija projekta,
 • v bodoče zagotavljati izobraževalni program še vsaj 5 let po koncu projekta, glede na konkretne trajnostni načrt,
 • spodbujati večjo energetsko učinkovitost v vsaj 80 pilotnih podjetjih in pospešiti aktiven in pameten energetski management, z namenom doprinosa prbl. 18 GWh/leto prihrankov primarne energije,
 • doprinesti 24,87 GWh/leto prihrankov primarne energije in spodbuditi vsaj 4 mio € investicij za izboljšanje energetske učinkovitosti.

 

PARTNERJI:

AUTH – Aristotle University of Thessaloniki (koordinator)

TEES – Teesside University

SGZ - Štajerska gospodarska zbornica

UTC – Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

OEB – Cyprus Employers and Industrialists Federation

SERVELECT – Servelect SRL

ENERGIADA – EnerGia-Da

UPV – Universidad Politécnica De Valencia

adelphi – Adelphi Research Gemeinnützige Gmbh

UOWM – University of Western Macedonia