Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ)

Zdravo in aktivno v prihodnost!

Nosilec projekta:

Fundacija PRIZMA, ustanova

Kontaktna oseba:

LIDIJA MAJCEN

Vir financiranja:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Evropski socialni sklad.

Cilji:

Razviti Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (v nadaljevanju Program PSDT). Program PSDT predstavlja sistematično in strokovno osnovano rešitev za delodajalce, ki odgovarja na problem soočanja zlasti starejših zaposlenih s psihosocialnimi dejavniki tveganja.
Z načrtovanimi projektnimi aktivnostmi smo izboljšali duševno zdravje zaposlenih v pilotskih podjetjih, njihovo obvladovanje PSDT ter medosebne odnose na delovnem mestu, kar se bo posledično odražalo v nižji bolniški odsotnosti, manjšem številu nesreč in poškodb pri delu ter manjšem številu prezgodnjih upokojitev. Hkrati sta cilja projekta tudi motivirati delodajalce ter ostale vodstvene kadre za izvajanje ukrepov na področju obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj ter ozavestiti delodajalce, zaposlene in širšo javnost o pomenu obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj.

Aktivnosti:

V okviru projekta NAPREJ je bil razvit Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT), v katerega je bilo vključenih 10.000 zaposlenih iz podjetij s sedežem v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. V okviru Programa PSDT so se izvajala izobraževanja, psihološka svetovanja in informiranje zaposlenih o področju duševnega zdravja. Pričakuje se, da bo takšen celostni pristop k ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja zaposlenih vplival tudi na izboljšanje medosebnih odnosov na delovnem mestu ter večjo motiviranost zaposlenih, da več pozornosti namenijo skrbi za lastno duševno zdravje. 

Podjetja, katerih zaposleni so bili vključeni v Program PSDT:

  •         Elektro Celje d.d.
  •         Gorenje Surovina d.o.o.
  •         Komunala Brežice d.o.o.
  •         Nova KBM d.d.
  •         Odelo Slovenija d.o.o.
  •         Pošta Slovenije d.o.o.
  •         Talum d.d.