Kompetenčni center Krožno gospodarstvo

Kompetenčni center mreže za prehod v krožno gospodarstvo (KOC – Krožno gospodarstvo)

Namen:

Izboljšati ključne kompetence zaposlenih v podjetjih partnerstva ter tako doprinesti k njihovi produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti.

Vir financiranja:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad.

Cilji:

Medsektorsko, interdisciplinarno sodelovanje, povezovanje in povezovanje, dostop do novih znanj za dvig krožnih kompetenc in ozaveščanje o nujnosti vseživljenjskega učenja na področju krožnega gospodarstva.

Aktivnosti:

  • Izvajanje neformalnega usposabljanja na področju krožnega gospodarstvo.
  • Celovit program usposabljanja za prehod v krožno gospodarstvo.
  • Izmenjava znanja in izkušenj na področju razvoja kadrov.

PARTNERJI

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (prijavitelj in vodilni partner)

Štajerska gospodarska zbornica

Algen

Bobič Yacht

Boson

Cablex Plastik

Chemcolor

EKTC

ESOL

Helios TBLUS

IOS

Knof

Kočevski les

Kočevje municipal services

Slovenj Gradec municipal services

LITI

NOLICOM

PALOMA

Podgorje

Polycom

Predilnica Litija

RACI

SIMBIO

Status

Surovina

TOMPLAST

ZEOS