Pospeševanje ženskega podjetništva v Podonavju

Spodbude podjetnicam za čezmejno sodelovanje

Namen:

Vzpodbuditi ženske stare med 18 in 34 let iz Podonavske regije, ki imajo poslovne ideje in/ali so se pripravljene podati na poslovno pot, k ustanovitvi in razvoju lastnih podjetji ter prispevati k njihovem uspehu.

Vir financiranja:

Projekt je sofinanciran s strani EU skladov (ESRR, IPA, ENI), program Podonavje (Interreg Danube Transnational Programme) 2014-2020.

Cilji:

  • Identificirati potrebe, ovire in ukrepe v podporo mladim obstoječim in potencialnim podjetnicam.
  • Uskladiti politike v Podonavski regiji, da bodo v skladu s potrebami mladih podjetnic.
  • Izboljšanje podjetniške kulture, veščin in kompetenc mladih obstoječih in novih podjetnic.

Aktivnosti:

Mlade ženske v Podonavju predstavljajo velik podjetniški potencial podonavske regije, saj predstavljajo 52 % populacije, od teh pa jih je kar 30 % samozaposlenih. Vendar pa je zgolj 10 % mladih žensk v Podonavju na začetku podjetniške poti in le 2 % jih uspe ustvariti podjetje s preživetveno dobo daljšo od treh let in pol. Mlade ženske v podonavski regiji potrebujejo več podpore pri razvoju svojega podjetniškega potenciala.

Projekt Ženske v podjetništvu je nastal kot odgovor na specifične potrebe sedanjih in bodočih mladih podjetnic v podonavski regiji, v okviru katerega so se izvajale naslednje aktivnosti: oblikovanje celovitega pregleda stanja, vrednotenje in primerjava potreb in ovir, ukrepi na politični ravni, inovativne rešitve in individualizirani modeli usposabljanj za izboljšanje poslovne kulture ter kompetenc, ki so bili vključeni v štiri “Ženske podjetniške centre”. Navedene aktivnosti so bile načrtovane z namenom vzpodbuditi mlade ženske iz podonavske regije, ki imajo poslovne ideje in/ali so se pripravljene podati na poslovno pot, k ustanovitvi in razvoju lastnih podjetji ter prispevati k njihovem kariernemu uspehu.

PARTNERJI

Regionalna agencija za podjetništvo in inovacije – Varna, Bolgarija

Innovation Region Styria LTD, Avstrija

Univerza ‘Chernorizets Hrabar’ Varna, Bolgarija

Tehnološki park Varaždin, Hrvaška

bwcon GmbH, Nemčija

Mariborska razvojna agencija, Slovenija

Štajerska gospodarska zbornica, Slovenija

Združenje Panonska poslovna mreža, Madžarska

Univerza Pannonia, Madžarska

Združenje malih in srednjih podjetji Constanta, Romunija

OVIDUS Univerza Constanta, Romunija

Ekonomska fakulteta Sarajevo, Univerza v Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Organizacija za razvoj sektorja malih in srednje velikih podjetji, Moldavija

Ministrstvo za gospodarstvo, Bolgarija