Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. | www.eu-skladi.si

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Cilji projekta:

– zmanjšati odsotnost z dela (absentizem) v podprtih podjetjih za 10 %;
– Izdelana strateška spletna platforma ravnanja s starejšimi zaposlenimi v podjetjih

Trajanje projekta: oktober 2018 – september 2022.

Novosti in obvestila

Več o projektu, novosti, obvestila in dogodki na spletni strani: www.projekt-polet.si

O projektu

Starajoča se delovna sila in bolniške odsotnosti predstavljajo za delodajalce velik izziv, zato je pomembno poznati njihove značilnosti ter na podlagi teh spoznanj razviti ustrezne načine upravljanja z zaposlenimi v delovni organizaciji.

Zaradi številnih izzivov na področju aktivnega in zdravega staranja je v podjetjih vse bolj v ospredju potreba po sistematičnih, celovitih in dolgoročnih ukrepih, ki ohranjajo in izboljšujejo zdravje in varnost vseh zaposlenih ter ukrepih za prilagajanje dela spremembam, povezanih s starostjo zaposlenih.

V projektu POLET bo razvit inovativen celovit poslovni model za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki bo delodajalcem iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija pomagal pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in za zmanjševanje odsotnosti z dela.

Cilji projekta

  • zmanjšati odsotnost z dela (absentizem) v podprtih podjetjih za 10 %;
  • Izdelana strateška spletna platforma ravnanja s starejšimi zaposlenimi v podjetjih

Delodajalcem bodo na voljo različni ukrepi in sicer:

  • izobraževanja oz. usposabljanje kadra, z namenom nadaljevanja izvajanja ukrepov z obravnavanega področja in posledično doseganja trajnosti,
  • stalna strokovna podpora in svetovanja pri implementaciji in evalvaciji ukrepov, s čimer bo dosežena boljša usposobljenost delodajalcev za izvajanje ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja v podjetju,
  • stalna diseminacija strokovno-informativnih gradiv (zloženke, plakati, članki), ki bodo prispevala k večji osveščenosti in boljši informiranosti zaposlenih o pomenu skrbi za lastno zdravje in pomenu podaljševanja delovne aktivnosti,
  • izdelava konkretnih orodij, interaktivnih podpornih orodij (vprašalniki, check-liste, kviz), ki bodo v pomoč delodajalcem pri uvajanju, spremljanju in vrednotenju ukrepov,
  • interaktivna spletna platforma za predstavnike, vodstvo in zaposlene iz podprtih podjetij, kjer bodo na enem mestu zbrane vse ključne aktualne informacije in gradivo s področja aktivnega in zdravega staranja in aktivnosti, ki se izvajajo v njihovem podjetju.

Kontakt: Lidija Majcen
lidija.majcen@stajerskagz.si

Projektno partnerstvo

Nosilec projekta: 

Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 563 48 80
E-naslov: delodajalci@zds.si
www.zds.si

Partner:

Štajerska gospodarska zbornica,
Ulica talcev 24, SI-2000 Maribor
Tel: +386 2 220 87 23
E-naslov: info@stajerskagz.si
www.stajerskagz.si

Partner:

Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13, SI-Ljubljana
Tel: +386 1 589 81 00
E-naslov: info@gzs.si
www.gzs.si

Partner:

Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije,
Celovška 71, SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 583 05 25
E-naslov: info@ozs.si
www.ozs.si

Več projektov