SPOT Svetovanje Podravje

Kontaktna oseba:

VESNA HERŽENJAK in MOJCA TOMINŠEK

Namen:

Podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi, ter izboljšanje  podjetniške kulture.

Vir financiranja:

Projekt »SPOT svetovanje Podravje« se izvaja v okviru JR SPOT REGIJE 2018-2022 in je sofinanciran s strani Evropski sklad za regionalni razvoj, MGRT in SPIRIT Slovenija, javna agencija za obdobje 2017-2022, ter nov razpis za projekt »SPOT svetovanje in mentoriranje Podravje«, ki se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023  in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Cilji:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Aktivnosti:

Informiranje o podjetniških vsebinah v regiji;

 • posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za oblikovanje nacionalnega e-biltena Moj spletni priročnik;
 • redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva;
 • priprava člankov o podjetniških temah  in aktivnostih v regiji.


Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP; 

Osnovno svetovanje iz različnih področij, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij

Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP;

 1. Usposabljanja kot pridobivanje, razvijanje in izboljšanje tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc potencialnih podjetnikov ali MSP, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in konkurenčnost ter s tem doseganje ciljev podjetja
 2. Delavnice, na katerih se udeleženec osredotoči  na konkreten izziv podjetja ali podjetniške ideje in ga nato s praktičnimi vajami razvija in implementira.

Tako usposabljanja kot delavnice se izvajajo na področjih, ki spodbujajo podjetniško kulturo in povečujejo podjetniško dejavnost. 

Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti;

Izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj-mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi za MSP.

Animiranje in povezovanje regionalnega okolja;

 • mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva, občine…)  in promocija aktivnosti SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva;
 • informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije;
 
Podjetniško mentoriranje
 
 • Presoja poslovne ideje
 • Vodenje potencialnega / obstoječega podjetnika skozi poslovne in druge potrebne procese za razvoj podjetniške ideje ali razvoj podjetja v obsegu do 20 ur

 

 • Potencialne točke pomoči mentorja: ekipa, izdelek / storitev, trženje in tržni segmenti, stranke / zgodnji uporabniki, marketing in distribucija, prodaja, prihodkovni model, ključni viri, …

 

 
 

PARTNERJI

Regionalna razvojna agencija Maribor - Podravje

Štajerska gospodarska zbornica

Obrtno-podjetniška zbornica Maribor

ZRS BISTRA Ptuj

RIC Slovenska Bistrica