SRIP krožno gospodarstvo

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo
Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

Kontaktni osebi:

NINA MEGLIČ

NINA KOVAČIČ

TANJA BERGLEZ KRIVEC

Namen:

Trajnostno povečati učinkovitost in konkurenčnost domačega gospodarstva pri prehodu v krožno gospodarstvo.

Vir financiranja:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:

  • Izboljšati indeks učinkovitosti materiala.
  • Vzpostavitev novih verig vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi.

Aktivnosti:

  • razvojna strategija/akcijski načrt na področjih partnerstva, ki se osredotočajo na krožno gospodarstvo
  • povezovanje različnih deležnikov za izvedbo kompleksnih razvojnih projektov
  • internacionalizacija
  • razvoj poslovnih storitev za člane mreže
  • zastopanje državnih interesov
  • razvoj kadrov

SOUSTANOVITELJI

Kemijski institut

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo