Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu e-VZD

Projekt e-VZD sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. | www.eu-skladi.si

Projekt e-VZD sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) je dvigniti raven varnosti in zdravja pri delu v podjetjih, pri čemer bo posebna pozornost namenjena zaposlenim, starejšim od 45 let.

Trajanje projekta
Projekt se izvaja od 28. 03. 2019 do 31. 05. 2021.

Novosti in obvestila

Več o projektu, novosti, obvestila in dogodki na spletni strani: www.evzd.si

O projektu

Namen projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) je dvigniti raven varnosti in zdravja pri delu v podjetjih, pri čemer bo posebna pozornost namenjena zaposlenim, starejšim od 45 let.

Trajanje projekta

Projekt se izvaja od 28. 03. 2019 do 31. 05. 2021.

Aktivnosti izvedene v okviru projekta

E-učilnica, Vzpostavitev e-učilnice za delodajalce in druge odgovorne osebe za področje varnosti in zdravja pri delu.
Prilagoditev delovnih mest, konkretna prilagoditev delovnih mest v najmanj 15 organizacijah iz najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu.
Medijska kampanja, s pomočjo izobraževanj in konkretnih prilagoditev, ozaveščati javnost o pomenu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zlasti za starejše od 45 let.

Partnerji projekta e-VZD

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI
Ulica talcev 24, SI-2000 Maribor

T: +386 40 635 804
E: info@fundacija-vzhod.si
W: www.fundacija-vzhod.si

Združenje delodajalcev Slovenije
Dimičeva 9, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 563 48 80
E: delodajalci@zds.si
W: www.zds.si

Štajerska gospodarska zbornica
Ulica talcev 24, SI-2000 Maribor

T: +386 2 220 87 23
E: info@stajerskagz.si
W: www.stajerskagz.si

Več projektov