Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)

Skrbimo za varnost in zdravje pri delu

Kontaktna oseba:

MOJCA TOMINŠEK

Vir financiranja:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Evropski socialni sklad.

Cilji:

Cilj projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) je dvig ravni varnosti in zdravja pri delu v podjetjih, pri čemer je posebna pozornost namenjena zaposlenim, starejšim od 45 let.

Aktivnosti:

Vzpostavitev e-učilnice za delodajalce in druge odgovorne osebe za področje varnosti in zdravja pri delu; konkretna prilagoditev delovnih mest v najmanj 15 organizacijah iz najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu; ozaveščanje javnosti o pomenu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zlasti za starejše od 45 let.

PARTNERJI

Fundacija Vzhod.si

Štajerska gospodarska zbornica

Združenje delodajalcev Slovenije