Novosti in obvestila

Datum

20. Dec 2017

Kategorije

Deli z drugimi

Semina: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2017, 10.01.2017

 

Seminar je namenjen računovodskim  servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2017, opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2018 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb.

V obrazcu za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, bomo izpostavili razlike z obrazcem za DDPO.

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

Vsebina:

 1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2017
  • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
  • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016
  • Priloge k izkazom
  • Javna objava letnih poročil
 1. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2017
  • Pregled obrazca po posameznih postavkah
  • Opredelitev davčne osnove
  • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
  • Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
  • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
  • Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
  • Davčne olajšave za leto 2017, pokrivanje davčne izgube, prenos davčnih olajšav
  • Odbitek tujega davka
  • Kratek pregled novosti, ki bodo veljale od 1. 1. 2018
 1. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti – davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«
  • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
  • Problematika normirancev in pojasnila FURS
  • Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun normirancev

Strokovna izvajalka

mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o., je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

Urnik: 9.00 – 13.30 (5 šolskih ur), en 30-minutni in en 15-minutni odmor

9.00 – 10.30 predavanje

10.30 – 11.00 odmor

11.00 – 12.30 predavanje

12.30 – 12.45 odmor

12.45 – 13.30 predavanje

 

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.

Pomembno za vpisane v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije in prejemnike Potrdila o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev:
Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju udeležencu priznata 2 točki.

 

[av_button_big label=’Prijava na seminar…’ description_pos=’below’ link=’manually,https://www.stajerskagz.si/izdelek/davcni-obracun-in-letno-porocilo-za-leto-2017/’ link_target=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’theme-color-subtle’ custom_bg_hover=’#444444′ custom_class=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-35z5h0′][/av_button_big]

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic