Seminar: Kako voditi sistem varnosti in zdravja pri delu? MB, 13.06.2017

kako-voditi-sistem-varnosti-in-zdravja-pri-delu-in-biti-konkurencnejsi-za-tuje-narocnike

Štajerska godpodarska zbornica v sodelovanju s CIVIS d.o.o. organizira izobraževalni seminar, na katerem se boste seznanili kako voditi sistem varnosti in zdravja pri delu za kar najboljše možno poslovanje, kakšne so posledice v primeru nesreče in kako s pomočjo mednarodnih standardov dvigniti konkurenčnost vašega podjetja in s tem postati zanimivejši tudi za tuje naročnike.

Seminar bo sestavljen iz treh sklopov:

1. ODGOVORNOST DELODAJALCEV IN LASTNIKOV (60 min.)

– odgovornosti vodij in delodajalca
– odgovornosti po ZVZD-1, ZDR-1 in kazenskem zakoniku KZ-1,
– zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja,
– obvladovanje tveganj, uvedba ukrepov za zmanjšanje tveganj
– predstavitev dobrih praks iz tujine

2. ODŠKODNINSKI IN REGRESNI ZAHTEVEK O (60 min.)

– Zakonska podlaga, sodna praksa, posledice nezgod pri delu,
– posledice nezgod pri delu,
– postopki uveljavljanja odškodnin in regresni postopki,
– primeri iz prakse.

3.KAKO RAZMIŠLJAJO TUJI NAROČNIKI (60 min.)

– Standardi tipa ISO, OHSAS, SCC/VCA.
– Pridobitev kredibilnosti na mednarodnih trgih

Cilj seminarja so:

  • višja produktivnost
  • višja kakovost v proizvodnji
  • dvigovanje ugleda podjetja
  • zmanjšanje odsotnosti iz dela
  • zmanjševanje števila poškodb pri delu in poklicnih bolezni
  • manjša fluktuacija in večje zadovoljstvo zaposlenih
  • manj tožb in odškodninskih zahtevkov
  • zadostitev zakonskim zahtevam in njihovo ustrezno tolmačenje v praksi
  • dvig konkurenčnosti doma in na tujih trgih
  • seznanitev s standardi kakovosti v praksi iz prakse

Seminar namenjen lastnikom, vodilnim v podjetju in samostojnim podjetnikom, ki se širijo in širijo svoje kompetence.

Veselimo se Vaše udeležbe!

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice