Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Sprememba zakonodaje javnih naročil in njihov vpliv na prakso naročnikov in ponudnikov

Seminar je namenjen obravnavi pravnih in vsebinskih problemov razlage ter uporabe določenih institutov Zakona o javnih naročilih (ZJN-1) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Spremembe navedenih zakonov, prinašajo v prakso javnega naročanja številne novosti, s čimer se skuaša zagotoviti med drugim tudi učinkovito in transparentno izvedbo postopkov oddaje javnih naročil. Vsak predstavljen institut bo obravnavan tudi v luči odločitev Državne revizijske komisije.

Vsebina:

 formalno popolna in nepopolna ponudba
 dokazovanje zahtevanih dokazil
 praktičen prikaz primerov
 najpogostejše napake / nepravilnosti v dosedanji praksi na tem področju
 odgovori na vprašanja udeležencev

Izvajalec seminarja:
mag. Franci Kodela, univ.dipl.iur., odvetnik, član Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
in bivši vodja Sektorja za javna naročila in materialno-tehnične zadeve Servisa skupnih služb Vlade RS.  Je soavtor Zakona o javnem naročanju in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, avtor člankov s področja javnega naročanja, kot izredni predavatelj postopkov javnih naročil je sodeloval z Upravno akademijo. Tematiko javnih naročil in javno zasebnega partnerstva predava na različnih seminarjih in ustanovah.

Udeležence seminarja vabimo, da nam pred izvedbo pošljete vaša morebitna vprašanja, ki jih bomo upoštevali pri oblikovanju programa na: lidija.majcen@stajerskagz.si

Kotizacija:  za člane ŠGZ 95,00 EUR +DDV, za ostale 150,00 EUR + DDV.

Vljudno vabljeni.
 


VABILO 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic