Novosti in obvestila

Datum

09. Jan 2018

Kategorije

Deli z drugimi

ŠGZ nudi članom dodatno strokovno tehnično podporo pri pripravi projektov

Aktualni razpisi:

1. JAVNI RAZPIS »SPODBUJANJE IZVAJANJA RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH PROJEKTOV (TRL 3-6)«

Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. Rok prijave: 02.03.2018 do 12:00.

Več o razpisu…

2. JAVNI RAZPIS P7R 2017 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mikrokredite za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih: Maribor z okolico, Pomurje, Pokolplje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Rok prijave: odprt do 01. 10.2018.

Več o razpisu…

3. JAVNI RAZPIS ZA IZPLAČILO ENKRATNEGA FINANČNEGA PRISPEVKA K STROŠKOM PRIPRAVE IN PRIJAVE PROJEKTOV OKVIRNEGA PROGRAMA OBZORJE 2020

Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov slovenskim raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020.

Več o razpisu…

4. JAVNI RAZPIS »SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH SEJEMSKIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI – 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Rok prijave: 15. 5. 2018.

Več o razpisu…

5. JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVITEV ALI NADGRADNJO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V MSP V OBDOBJU 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje: elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe, krepitev kompetenc – usposabljanja. Rok prijave: 1. 3. 2018.

Več o razpisu…

6. JAVNI RAZPIS ZA »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2. Rok prijave: 11. 05. 2018

Več o razpisu…

 

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA NUDI ČLANOM ŠGZ IN ČLANOM SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO DODATNO STROKOVNO TEHNIČNO PODPORO PRI PRIPRAVI PROJEKTOV.

DODATNE INFORMACIJE:

dr. Dragica Marinič
Vodja projektne pisarne
T: 02 220 87 24
E: dragica.marinic@stajerskagz.si

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic