Novosti in obvestila

Datum

04. Sep 2018

Kategorije

Deli z drugimi

Sodelovanje v projektu Po kreativni poti do znanja 2017-2020

Spoštovani,

na Inštitutu za ekonomske odnose s tujino Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor, Univerze v Mariboru, nameravamo prijaviti projekt na javni razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020« (http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/). Odobrene projekte v okviru javnega razpisa financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Ključni cilj prijavljenih projektov na tovrstnem razpisu je iskanje inovativnih rešitev, ki prinašajo dodano vrednost podjetju in hkrati prispevajo k družbenemu razvoju lokalne oz. regionalne skupnosti.

Prijavo projekta v celoti pripravi naš inštitut kot prijavitelj, v kolikor je projekt odobren pa opredeljen problem v projektu rešuje skupina od 4 do 8 dodiplomskih in podiplomskih študentov z interdisciplinarnih študijskih področij v sodelovanju s pedagoškim mentorjem na našem inštitutu in delovnim mentorjem v podjetju. Naš inštitut oz. Univerza kot prijavitelj je tudi v celoti odgovorna za izpolnjevanje vseh obveznosti, določenih s pogodbo o sofinanciranju izvajanja projektov.

Projekt lahko poteka do 5 mesecev, vsak izmed sodelujočih pa prejme simbolično povrnitev upravičenih stroškov za sodelovanje. Za 5-mesečni projekt prejme delovni mentor v podjetju 31 EUR/uro za 50 ur v okviru posameznega projekta ter povrnitev stroškov za spodbujanje prenosa znanj, izkušenj in dobrih praks delovnih mentorjev iz gospodarstva na visokošolske institucije v sklopu ene dejavnosti. Sodelujoča podjetja so lahko gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki niso v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku in v položaju insolventnosti, hkrati pa za vsebinsko področje prijavljenega projekta ne prejemajo drugih javnih sredstev.

Če strnem, sodelujoče podjetje s projektom pridobi novo znanje, potencialen kader (sodelujoči študenti), referenco za sodelovanje v mednarodnem projektu ter simbolično povrnitev stroškov.

Podjetja pozivam k razmisleku o primerni temi projekta, ki bi zadostila zapisanemu ključnemu cilju projekta. Glede na področje delovanja našega Inštituta so primerne teme o internacionalizaciji in različnih vidikih mednarodnega poslovanja podjetij (raziskave prodajnih/nabavnih trgov in pridobivanje/iskanje novih kupcev/dobaviteljev, zasnova strateških načrtov mednarodnega trženja, optimizacija mednarodnega logističnega poslovanja, optimizacija izvoznih/uvoznih postopkov, priprava izvoznih/uvoznih načrtov, zasnova mednarodnega trženjskega komuniciranja, mednarodno trženjsko komuniciranje na družbenih medijih, zgodbarjenje kot orodje mednarodnega trženjskega komuniciranja, trajnostni vidiki mednarodnega poslovanja, dimenzija družbene odgovornosti v mednarodnem trženju ipd.)

Inštitut za ekonomske odnose s tujino bo med idejami oz. predlogi tem izbral tisto, ki bo najbolj zadostila predvidenemu cilju projekta. Rok za posredovanje možnih tem projektov je 10. 9. 2018. Podjetja naj idejne predloge pošljejo na e-naslov romana.korez@um.si.

Lep pozdrav,
doc. dr. Romana Korez Vide

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic