Sporočilo za javnost: projekt INNOVET SI-AT 253 – Razvoj novih inovativnih metod za čezmejni razvoj in spodbujanje dualnega usposabljanja v kovinskem sektorju

INNOVATE LOGO SI-02

Sporočilo za javnost v okviru projekta

INNOVET SI-AT 253

Razvoj novih inovativnih metod za čezmejni razvoj in spodbujanje dualnega usposabljanja v kovinskem sektorju

Sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo za praktično poklicno usposabljanje

 

Interreg projekt „INNOVET“: konzorcij partnerjev razvija in preizkuša ukrepe proti pomanjkanju usposobljene delovne sile

Pomanjkanje kvalificiranih delavcev, slaba podoba vajeniških poklicev in pogosto omenjena posodobitev dualnega poklicnega usposabljanja niso aktualne teme le v Avstriji, temveč se tudi v Sloveniji poskuša več mladih spodbuditi k odločitvi za deficitarne poklice. Projekt Interreg „INNOVET“ spodbuja razvoj inovativnih rešitev s sodelovanjem partnerjev iz izobraževanja, gospodarstva in politike.

„Da bi bilo vajeniško usposabljanje za varilce inovativno, privlačno in praktično, da bi izboljšali podobo vajeniškega usposabljanja v kovinskem sektorju in tako odpravili pomanjkanje kvalificiranih delavcev v avstrijsko-slovenski obmejni regiji – s projektom smo si postavili visoke cilje,“ pravi direktor gradiščanskega inštituta za spodbujanje zaposlovanja (BFI) Jürgen Grandits, ki je predstavil projekt skupaj s projektnimi partnerji in podporniki na tiskovni konferenci 25. septembra 2018 v centru za kovinarsko izobraževanje BFI v Großpetersdorfu. „Projekt se bo osredotočil predvsem na povečanje praktičnega usposabljanja v pilotnih razredih, pa tudi na informacijske kampanje, pedagoško in praktično usposabljanje bodočih inštruktorjev vajencev ter vključevanje inovativnih pristopov, kot je e-učenje“.

Skupaj s štajerskim specialistom za e-učenje bit media e-solutions GmbH, Štajersko gospodarsko zbornico, Šolskim centrom Ptuj in slovensko podružnico proizvajalca žerjavov Palfinger bo BFI v naslednjih 3 letih razvijal in izvajal ukrepe za moderno, praktično in privlačno izobraževanje na področju varilne tehnike.

„Mlade želimo motivirati za vajeniške poklice. Poseben poudarek je namenjen varilcem kot regionalno deficitarni skupini. S projektom želimo prispevati tudi k izboljšanju sistema dualnega usposabljanja in tako odločilno vplivati na dolgoročno rešitev čezmejnega problema pomanjkanja usposobljene delovne sile v lokalnem gospodarstvu,“ razlaga mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice. „Ker gre za čezmejni problem, je strateško pomembno, da se z njim spoprimemo združeno v okviru evropskega sodelovanja, da bomo vsi lahko še naprej konkurenčni na globalnem trgu.“

Pobudnik projekta je bila Advantage Austria Ljubljana, avstrijska gospodarska zbornica v Ljubljani. „Na obeh straneh meje narašča število podjetij, ki se soočajo z velikim izzivom pri iskanju podmladka za kvalificirana delovna mesta. To je še en razlog, da je treba rešitve iskati čezmejno in interdisciplinarno. S tem si jasno prizadevamo povečati privlačnost poklicnega usposabljanja za potencialne vajence v regiji kot alternativo delovnim migracijam,“ poudarja Paul Olynec, vodja projektov pri Advantage Austria in koordinator projekta INNOVET.

Za Slovenijo, kjer trenutno teoretično in praktično poklicno usposabljanje poteka skoraj izključno v šolah, je ta projekt nekaj povsem novega.

Oton Mlakar, direktor Šolskega centra Ptuj: „Skupaj s partnerji razvijamo učni načrt, ki je prilagojen potrebam podjetij v okviru zakonskih možnosti in tako učencem omogoča nemoten prehod iz izobraževalnega v delovno okolje. Mentorji v podjetjih in učitelji v poklicnih šolah si v projektu delijo odgovornost za učni napredek učencev, ki se usposabljajo tako v podjetju kot v šoli.“

V slovenski podružnici Palfingerja s 700 zaposlenimi si iz projekta obetajo izboljšanje usposobljenosti slovenskih učencev poklicnih šol. „Učencem tukaj večinoma primanjkuje praktičnih izkušenj in so zato na trgu dela manj konkurenčni kot vajenci v Avstriji, ki so končali poklicno usposabljanje,“ pojasnjuje Danilo Slana, tehnični vodja obrata v Mariboru. „V naših slovenskih podjetjih začnejo mladi kvalificirani delavci delati popolnoma samostojno med 27. in 30. letom. V Avstriji se to zgodi že v starosti od 20 do 22 let,“ pravi Slana.

Bistveno za privlačnost izobraževanja je celovita posodobitev tudi zunaj učnih načrtov: „Tukaj s popolnoma prenovljenimi vsebinami e-učenja v okviru kombiniranega učenja in interaktivnimi spletnimi platformami uvajamo pomembne novosti za bodoče varilce. Usposabljanje bo tako sodobno ter veliko bolj fleksibilno in prijetno,“ pravi Wolfgang Schaffer, prokurist in izkušeni vodja projektov pri bit media.

Ta projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

 

Vprašanja in kontakt:

mag. Paul Olynec, koordinator projekta

M +386 30 612 360

E innovet@bfi-burgenland.at

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!