SPS ponovno odpira Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za pripravo digitalne strategije

Slovenski podjetniški sklad objavlja tri nove vavčerje za DIGITALIZACIJO 05.04.2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Slovenski podjetniški sklad je v petek, dne 10.04.2020, v Uradnem listu RS in na spletni strani ponovno aktiviral Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za pripravo digitalne strategije, katera je zaradi izrednih razmer in reorganizacije delovnih procesov ter usmeritve velike večine aktivnosti vezanih na ukrepe blažitve posledic koronavirusa, začasno zaprl.

Namen prvega vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga v podjetju (izdelave novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij s testiranjem, lastne spletne trgovine, lastne rezervacijske platforme)  s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.Vse o vavčerju najdete tukaj. 

Namen drugega vavčerja je je spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije (preobrazbe) podjetij. Vse o vavčerju najdete tukaj.

Pogoji ostajajo pri obeh vavčerskih pozivih nespremenjeni, le pri digitalni strategiji je dodan nov pogoj, in sicer prijavitelj mora imeti ob oddaji vloge najmanj 5 zaposlenih.

osnovne znailnosti

Na oba vavčerska poziva se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge ter so locirana v Vzhodni kohezijski regiji.

Prijaviteljem je na voljo tudi brezplačna pomoč pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev ter strokovne informacije  pri svetovalcih na vseh SPOT točkah v vseh 12 statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/. Popolna vloga se odda na SPS elektronsko preko sistema ePortal, ki je dostopen na spletni strani SPS. Popolna vloga vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec (s prilogami) ter izjavo prijavitelja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si