Srečanje z državnim sekretarjem gospodom mag. Bojanom Kumrom iz Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije

RS energetika in državni sekretar BK

Srečanje je organiziral Regijski svet za energetsko področje, ki šteje 17 članov, podjetij in organizacij s področja energetike, ki so člani ŠGZ. Delovanje regijskega sveta se osredotoča na skupno in usklajeno medsektorsko pripravo predlogov in konceptov s področja energetike, kakor tudi na konkretne rešitve ter izvedba teh projektov.

Izmenjava pogledov in diskusija o prihodnjih korakih Ministrstva za infrastrukturo se je dotaknila predlaganih sprememb Energetskega zakona, ki je sedaj v javni obravnavi. Prav tako smo obravnavali vsebino in terminski načrt sprejema Nacionalnega energetskega podnebnega načrta in Energetskega koncepta Slovenije. Vsi ti dokumenti bodo sprejeti v letošnjem letu.

Z državnim sekretarjem smo skupaj ugotovili priložnosti, ki jih lahko s konkretnimi projekti in rešitvami ponudi štajerska regija, da bomo lahko prihodnje lažje dosegli nacionalne cilje s področja rabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje