Vabilo k sodelovanju – Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET) – Kohezijska regija Vzhodna regija

VZD Varstvo pri delu Certifikat

Spoštovani,

vabimo vas k sodelovanju v projektu »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki ga Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, Štajersko gospodarsko zbornico in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, izvaja od oktobra 2018, pridobilo pa ga je na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Z namenom sledenja usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problematike nizke stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih, se v projektu razvija in v podprtih podjetjih implementira inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. Prav tako se izdelujejo spletna interaktivna podporna orodja za izvajanje aktivnosti za delodajalce. V priponki prilagamo podrobnejši opis projekta in sodelovanja v njem (Priloga 1: Opis sodelovanja podjetij_Polet_06.01.2020.docx).

KAJ BOSTE PRIDOBILI S SODELOVANJEM V PROJEKTU? 

  1. Brezplačno analizo stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem podjetju.
  2. Individualiziran program in načrt, ki bo vseboval že obstoječe ukrepe podjetja na področju aktivnega in zdravega staranja ter priporočene ukrepe glede na rezultate analize stanja.
  3. Brezplačno svetovanje in strokovno podporo pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju posameznih ukrepov s strani multidisciplinarnega tima strokovnjakov s področij psihologije, ergonomije, managementa in promocije zdravja na delovnem mestu.
  4. Brezplačno usposabljanje in izobraževanje delodajalcev in zaposlenih s področij aktivnega in zdravega staranja zaposlenih ter odsotnosti z dela.
  5. Dostop do strokovno-informativnih gradiv in praktičnih podpornih orodij za pomoč pri upravljanju področij aktivnega in zdravega staranjem ter odsotnosti z dela.
  6. Priporočila delodajalcem za aktivno in zdravo staranje zaposlenih.

SODELOVANJE V VLOGI PODPRTEGA PODJETJA 

  1. Posredovanje podatkov, ki bodo obravnavani zaupno, z namenom izdelave interne analizo stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem podjetju.
  2. Aktivno sodelovanje pri oblikovanju strategije in pri pripravi nabora inovativnih ukrepov s področja aktivnega in zdravega staranja in odsotnosti z dela, zlasti pa pri njihovem izvajanju in vrednotenju  v vašem podjetju.
  3. Izmenjava informacij o aktualnih problematikah z namenom boljšega uresničevanja zastavljenih ciljev.

 

Vabimo vas, da izpolnite prijavni obrazec (Priloga 2), ga natisnete, podpišete in žigosate ter skeniranega in izpolnjenega v Wordovi različici pošljete na elektronski naslov lidija.majcen@stajerskagz.si.

Prijave za sodelovanje bomo zbirali do 23.3.2020 oziroma po tem datumu do zapolnitve mest.

Na voljo smo vam za dodatne informacije na tel. številki: 02 220 87 25.

V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo.

 

Mag. Aleksandra Podgornik,
direktorica ŠGZ

Priloga 1: Priloga 1_OPIS SODELOVANJA PODJETIJ_POLET_06.01.2020.docx
Priloga 2: Priloga 2_PRIJAVNICA_PP_Sklop 2_POLET_06.01.2020.docx

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje
Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!