Volitve v organe Štajerske gospodarske zbornice 2019

Spoštovani člani Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ),

v mesecu maju 2019 poteče štiriletni mandat Upravnemu odboru ŠGZ in Nadzornemu odboru ŠGZ.

V skladu s Pravilnikom o delu skupščine in o volitvah organov Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ) vas vabimo, da posredujete predloge kandidatov za:

·        člana upravnega odbora ŠGZ

·        člana nadzornega odbora ŠGZ

Kandidati za člane UO in NO morajo biti evidentirani člani ŠGZ in dati privolitev k kandidaturi.

Volilna komisija bo na podlagi prispelih predlogov sestavila kandidatno listo ob upoštevanju prispelih vlog, sorazmerno zastopanosti območij, gospodarskih dejavnosti in velikosti podjetij.

Kandidatno listo bo volilna komisija predlagala UO v potrditev. UO bo po potrditvi objavil kandidatno listo na spletni strani ŠGZ najmanj 15 dni pred sejo skupščine, ki bo 14. maja 2019 in na kateri se bodo izvolili novi organi ŠGZ.

Prosimo, da vaše predloge kandidatov na predpisanih obrazcih posredujete na naslov:

Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, 2000 Maribor ali po mailu na mojca.tominsek@stajerskagz.si najkasneje do 25. marca 2019.

S spoštovanjem,
dr. Roman Glaser
Predsednik ŠGZ