Vse o menici – praktična delavnica, MB, 21.03.2018

V sodelovanju s ŠGZ organiziramo menično delavnico, dne 21.3.2018, ki bo trajala od 9.00-13.00h, v prostorih Inštituta za zavarovalništvo in pravo Maribor, Trg svobode 3, 2000 Maribor.

Na delavnici bo obravnavano poslovanje z menicami, s posebnim poudarkom na nevarnosti bianco menice.

Na Inštitutu za zavarovalništvo in pravo Maribor ugotavljajo, da gospodarski subjekti ne vodijo pravilnih evidenc o menicah s katerimi poslujejo. Na kar posebej opozarjajo tudi revizorji.

 

Več informacij na povezavi: http://www.zavarovanje-osiguranje.eu/novice/vse-o-menici-prakticna-delavnica/

 

Člani ŠGZ imajo 10% popust na udeležbi delavnice.