Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

1. posvet RSRČV: Pridobivanje sredstev za področje človeških virov in primeri dobre prakse

 

Posvet se je pričel s pozdravnim nagovorom podpredsednice Regijskega sveta za razvoj človeških virov ga. Blanke Žerjav iz podjetja Henkel Slovenija. Izpostavila je pomembnost takšnih srečanj v trenutnih gospodarskih razmerah ter koristi za nadaljnji razvoj na področju človeških virov. Kot prvi predavatelj je nastopil g. Zoran Kotolenko, vodja Sektorja za programe zaposlovanja na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), ki je s statistični podatki opisal trenutno stanje na trgu dela v Sloveniji in predstavil krizne ukrepe MDDSZ na področju politike zaposlovanja. Posebej je izpostavil aktivno politiko zaposlovanja, ki je namenjena spodbujanju zaposljivosti ranljivih skupin brezposelnih oseb, (mlajši od 25 let, iskalci prve zaposlitve, starejši od 50 let in dolgotrajno brezposelni) in ji je MDDSZ v letošnjem letu namenilo 140,00 mio EUR sredstev. Hkrati je g. Kotolenko predstavil novosti, ki nas čakajo na področju človeških virov. Obeta se namreč nov zakon o urejanju trga dela, ki bi naj bil sprejet še letos in bo moderniziral institucije na tem področju. Druga novost je zakon o malem delu, ki bo uredil področje študentskega dela in uvedel fleksibilno delo.
Iz Zavoda RS za zaposlovanje je g. Žare Markovič predstavil ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki jih izvaja zavod in so sofinancirane iz Evropskega socialnega sklada za delodajalce.
 
Kot primer dobre prakse je gospa Urša Lapajne Geisler, vodja izobraževanja v Mariborski livarni Maribor, opisala, kako se je njihovo podjetje uspešno prijavilo na vrsto razpisov, in ponudila veliko koristnih nasvetov. Gospa Vanja Hazl iz Centra za razvoj človeških virov je v okviru izvedenega projekta Lopes predstavila zaključke za uspešnejše črpanje sredstev Evropskega socialnega sklada v Sloveniji.
Po zaključenih predavanjih so udeleženci z vrsto vprašanj in konstruktivnimi predlogi razvili zanimivo in konstruktivno razpravo o izboljšanju črpanja sredstev na področju človeških virov.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic