Novosti in obvestila

Datum

08. Jun 2011

Kategorije

Deli z drugimi

11. ŠGF: Kam gre Slovenija?

Dr. Roman Glaser pogreša predvsem sodelovanje države in gospodarstva, saj so pogosto cilji, ki si jih zastavi država, nekompatibilni s cilji podjetij ali jim celo škodijo. Ključno je predvsem vzajemno iskanje rešitev in medsebojno upoštevanje, česar nam izrazito manjka.
Dr. Marjan Senjur je poudaril, da pa mora med politiko in gospodarstvom obstajati distanca. Gospodarstvo deluje po principu konkurence, naloga države pa je, da skrbi za javni sektor. Pri tem se je potrebno maksimalno potruditi, da v Slovenijo privabimo tuja podjetja, a hkrati da uspejo domača podjetja na domačem kot tujem trgu.
Mag. Romana Pajenk je izpostavila problem slabe družbene klime, ki vlada v Sloveniji in ne spodbuja podjetništva, ga kvečjemu zavira. Potrebno je spodbuditi podjetništvo iz priložnosti, to so podjetniki, ki imajo veliko idej, vidijo priložnosti in iz tega razloga vstopijo v svet podjetništva. Ključnega pomena je, da idejo podjetništva vključimo v šolski sistem, saj je glede na raziskave cilj mladine delo v javnem sektorju. Dr. Marjan Senjur se je strinjal, da je to predvsem strukturna težava, saj velika večina študentov študira družboslovje, zato bo potrebno uvesti spremembe v sistem šolstva.
Mag. Branko Žerdoner je izpostavil koncept relativne solidarnosti, ki ga je potrebno vpeljati in izvajati v trenutni gospodarski krizi, kar pomeni, če je eden v vojni, smo vsi v vojni. Le združeni in s skupnimi močmi bomo uspešno izstopili iz krize. Temu je pritrdil dr. Glaser s trditvijo, da smo ljudje skupaj kreatorji te dežele in njene prihodnosti.
Slovenija je na razpotju in čakajo jo težke odločitve. Vlada mora delovati usklajeno in enotno, saj gospodarski razvoj zahteva ukrepanje ne samo na področju gospodarstva, temveč tudi na drugih ključnih področjih razvoja. Vključitev gospodarstva kot tudi celotne družbe pri pripravi strategije pa je nujno potrebno. Čas za usklajeno in enotno ukrepanje je sedaj, saj bo le tako Slovenija uspešno in kot zmagovalka izstopila iz krize. Zato je strategija, ki bo implementirana na vseh segmentih in s široko podporo družbe, edini in pravi odgovor.
 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic