Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

12. ŠGF: In koga naj voli gospodarstvo?

Mag. Radovan Žerjav je izpostavil, da je bilo ob vstopu Slovenije v EU obljubljeno marsikaj. Pozornost pa je sedaj potrebno preusmeriti na domača podjetja, ki iščejo bolj konkurenčna okolja drugje, izven EU. Potrebno je ustvariti okolje, ki bo prijazno do domačih podjetij.

Dr. Manca Košir je mnenja, da je potrebno ustvariti takšno državo, ki bo dovolj močna, da bo imela mehanizme, da naredi okolje bolj prijazno podjetjem. Kar pa ni stvar sindikatov, ampak države. Ključnega pomena pri tem so rešitve za posameznike in za blagostanje ljudi.

Tomaž Orešič je poudaril, da je v interesu LDS konkurenčnost slovenskega gospodarstva. In preprečevanje, da le-to odteka na tuje trge in v davčne oaze. Pomemben je tudi vstop tujih naložb v Sloveniji, kar bi v njegovi stranki spodbudili s spremembo zakonodaje o javnih naročilih in prostorski ureditvi. Stranka LDS prav tako predlaga spremembo zakona o Banki Slovenije, s katerim bodo prenesli rezerve neposredno v proračun in jih namenili transparentnim in preudarnim investicijam ter malim in srednjim podjetjem.

Dr. Janez Šušteršič pa je po drugi strani mnenja, da je Slovenija postala nekredibilna v odnosu do tujih investitorjev. Rešitev vidi v večji prisotnosti države na ključnih področjih, kot je pravosodje, in v učinkoviti pravni državi.

Janez Ujčič je med drugim izpostavil problem aktualne politične elite, ki je podlegla interesom kapitala.

Mag. Darja Radić se je strinjala s sogovorniki, da poslovno okolje v Sloveniji ni dobro, saj je preveč administrativnih ovir, neprimerno je tudi lastništvo države v običajnih gospodarskih družbah, seveda pa to ne pomeni, da država ni (so)lastnik nekaterih drugih, na primer infrastrukturnih podjetij.

Mag. Marko Pogačnik vidi rešitev v temeljiti in nujni sanaciji bančnega sistema, SDS bo predlagala ustanovitev slabe banke. Velik problem pa po njegovem mnenju predstavlja plačilna nedisciplina, saj podjetja enostavno nimajo kapitala.

Renata Brunskole vidi rešitev v tem, da morajo podjetja voditi uspešni menedžerji ob hkratni podpori dobrega bančnega sistema.
Dr. Manca Košir je bila mnenja, da mora menedžerje voditi predvsem etika in blagor vseh ljudi. O prisotnosti države pa je izrazila prepričanje, da mora države biti več in ne manj, vendar predvsem v drugačni obliki. Mag. Darja Radić je za nespremenljivo izpostavila obravnavanje delavca kot strošek. Janez Ujčič pa je poudaril, da nas je pomanjkanje vrednot, poštenosti in morale privedlo do kratkoročnih rešitev, ki so bile namenjene le določenim posameznikom in ne vsem.

Mag. Radovan Žerjav je izpostavil večno temo tajkunizacije, ki po njegovem mnenju še ni zaključena. Predvsem v primeru Mercatorja, kjer bomo uvozili največjega tajkuna s Hrvaške, ki bo z nakupom Mercatorja reševal lastno slabo situacijo. Njegova stranka podpira preudaren umik države iz podjetij, ki so v državni lasti.

Mag. Darja Radić vidi glavni problem slovenskega gospodarstva v neoliberalnem modelu gospodarskega razvoja in predlaga uvedbo novega sistema, ki bo temeljil na družbeno odgovorni ekonomiji in bo trajnostno naravnan. Njena stranka daje prav tako velik pomen razvoju zelenih tehnologij in posledično zelenih delovnih mest.

Janez Ujčič je usmeril pozornost tudi na lokalno okolje, v Maribor, kjer je trenutno 17,2 % brezposelnih, in pozval stranke, da naj pripravijo konkretne rešitve za lokalna okolja.

Razprava na forumu je bila široka, na trenutke zagreta, predvsem pa je pokazala, da imajo v političnih strankah obsežne programe in veliko konkretnih predlogov, tudi za področje gospodarstva. Kateri bodo prepričali ljudi, se bo videlo na volitvah, dobro pa bi bilo, da bi po njih vsi združili moči in naredili dober program tudi za Slovenijo

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic