2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

Štajerski-gospodarski-forum-2.oddaja v letu 2019 001

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019:

Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina

Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna embalaža, obstoječih materialov in izdelkov. Poudarek je na uporabi energije iz obnovljivih virov, opuščanju uporabe nevarnih kemikalij, zniževanju porabe naravnih virov ter eko oblikovanju izdelkov s ciljem zmanjšati količino odpadkov v smeri ničelne stopnje.

Koncept izhaja iz naravnih sistemov, kjer vsaka komponenta optimalno dopolnjuje celoto.

Zasnova izdelkov v krožnem gospodarstvu zagotavlja čim daljše obdobje kroženja izdelkov v rabi, prav tako njihovo kaskadno rabo, pri tem pa ohranjajo dodano vrednost, kolikor dolgo je to mogoče.

Kako smo v Sloveniji usposobljeni za krožno gospodarstvo in kako smo mu že zavezani? Kako so naša podjetja vključena v procese krožnega gospodarstva in koliko je to že del ekonomike podjetij? Koliko imamo »rezerv« in kaj se bo moralo zgoditi, da jih bomo polno izkoristili? Ali so odpadki ekonomsko donosna kategorija? Katere aktivnosti bodo v prihodnje nujne in kdo jih bo moral podvzemati?

O teh in mnogih drugih vprašanjih se bodo v oddaji Štajerski gospodarski forum pogovarjali gospodarstveniki, ki vidijo v krožnem gospodarstvu odgovornost pa tudi priložnost.

Vprašanja na Štajerskem gospodarskem forumu smo postavili:

 dr. Mojca Škerget, redna profesorica, Univerza Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Slavko Kanalec, SIJ, Slovenska industrija jekla, direktor za tehnologijo
Cveto Žalik, direktor  SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.

Štajerski gospodarski forum – druga oddaja februar 2019

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

Vabljeni k ogledu!

Štajerska Gospodarska Zbornica