Novosti in obvestila

Datum

07. Mar 2022

Kategorije

Deli z drugimi

Politični forum H₂GreenTECH: KREPITEV SLOVENSKO – AVSTRIJSKEGA ČEZMEJNEGA SODELOVENJA ZA RAZVOJ NIZKOOGLJIČNIH TEHNOLOGIJ

Krepitev regionalnega sodelovanja na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskih institucij 

Politični forum H₂GreenTECH

KREPITEV SLOVENSKO – AVSTRIJSKEGA ČEZMEJNEGA SODELOVENJA ZA RAZVOJ NIZKOOGLJIČNIH TEHNOLOGIJ

Sreda, 16. 3. 2022, 9.00 – 12.30

– spletni dogodek –

Politični forum H₂GreenTECH je organiziran v okviru projekta H₂GreenTECH v katerem si projektni partnerji prizadevajo ustvariti močno čezmejno mrežo povezanih deležnikov, ki delujejo na področju vodikovih tehnologij v sektorjih raziskav in inovacij, gospodarstva in politike. To je ključnega pomena za ustvarjanje spodbudnega in stabilnega okolja za nove naložbe MSP in industrije v razvoj novih vodikovih tehnologij.

Na političnem forumu se bodo zbrali ključni deležniki na področju vodikovih tehnologij, da bi razpravljali o prednostih in slabostih politik in podpornih okolij. Identificirane bodo nacionalne, regionalne in lokalne prioritete povezane z razvojem in financiranjem vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji.

Sklepi foruma bodo vključeni v končni Akcijski načrt za spodbujanje nizkoogljične tehnologije v Sloveniji in Avstriji s smernicami in opredeljenimi prioritetami v Sloveniji in Avstriji. Sklepi bodo uporabljeni tudi v marketinški strategiji Hydrogen Centra namenjeni medregionalnemu razvoju vodikovih tehnologij do leta 2025.

Dogodek je namenjen vsem zainteresiranim deležnikom po predhodni REGISTRACIJI (brez kotizacije).

REGISTRACIJA

Politični forum organizira Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport v sodelovanju s projektnimi partnerji H₂GreenTECH. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo pri MIZŠ: Peter Kumer (peter.kumer@gov.si).

Jezik: Angleški

Meeting info:
Topic: H2GreenTECH Policy Forum
Time: Mar 16, 2022 09:00 AM Paris

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96135417932?pwd=Vlk1MUJkaklnT2FhaTdGOGNUcXNrdz09
Meeting ID: 961 3541 7932
Passcode: 479063

Več informacij o projektu H₂GreenTECH: webpage, Facebook, LinkedIn

16 marec 2022 (online)

9.00 – 9.10

 

UVOD in POROČILO O STANJU AKCIJSEKGA NAČRTA ZA VODIKOVE
TEHNOLOGIJE V SLOVENIJI IN AVSTRIJI

Peter Kumer

9.10 – 9.40

UVODNI NAGOVORI
Moderator: Petra Props

 

 

 

 

Helene Chraye, Evropska komisija Vodja enote – Prehod na čisto energijo
POBUDA EVROPSKE KOMISIJE ZA VODIK

Blaž Likozar, Kemijski inštitut (Slovenija)

Viktor Hacker, TU Graz (Avstrija)

Wolfgang Werth, FH Kärnten (Avstrija)

Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Slovenija)

9.40 – 10.10

MOTIVACIJSKI GOVORI
Moderator: Peter Kumer

 

Alexander Meincke, Zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskave,
Oddelek za evropsko in mednarodno sodelovanje (Nemčija)
AGENDA NA PODROČJU ZELENEGA VODIKA

Paul McCormack, Belfast Metropolitan College, vodja projekta GENCOMM
(Združeno Kraljestvo)
IZKUŠNJE IN DOGNANJA IZ PROJEKTA GENCOMM IN DRUGIH PROJEKTOV
NA TEMO VODIK

10.10 – 10.20

ODMOR ZA KAVO

10.20 – 10.50

 

DELAVNICA 1: PRENOS RAZISKAV IN INOVACIJ V INDUSTRIJO IN OBRATNO 
Moderator: Sigrid Wolf

 

Sebastian Bock and Viktor Hacker, TU Graz (Avstrija)

Gernot Voitic, Rouge H2 Engineering GmbH (Avstrija)

Vojka Žunič and Urban Šegedin, Kemijski inštitut (Slovenija)

10.50 – 11.20

DELAVNICA 2: POLITIČNI OKVIR IN PREDNOSTNE NALOGE
Moderator: Peter Kumer

Andreas Dorda, Zvezno ministrstvo za podnebne ukrepe, okolje, energijo, mobilnost, inovacije
in tehnologijo (Avstrija)

Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Slovenija)

Zoran Marinšek, Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (Slovenija)

Ministrstvo za infrastrukturo (Slovenija)

11.20 – 11.30

ODMOR ZA KAVO

11.30 – 12.00

 

 

DELVANICA 3: PRILOŽNOSTI SKUPNEGA FINANCIRANJA RAZISKAV,
RAZVOJA IN INOVACIJ VODIKOVIH TEHNOLOGIJ

Moderator: Dragica Marinič

 

 

 

 

 

Andreas Dorda, Ministrstvo za klimatske aktivnosti, okolje, energiji, mobilnost, inovativnost
in tehnologijo
in Peter Raimann, Austrian Energy Agency (Avstrija)

Marko Hren, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Slovenija)

Tomaž Vuk, Salonit Anhovo d.d. (Slovenija)

Harald Ladich, Burgenland Business Agency (Avstrija)

12.00 – 12.15

POVZETEK DELAVNIC
Marion Schönfeldinger

 

ZAKLJUČEK

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic