Novosti in obvestila

Datum

24. Okt 2011

Kategorije

Deli z drugimi

4. mednarodna konferenca o prenosu tehnologij

4. mednarodna Konferenca o prenosu tehnologij je gostila
ugledne mednarodne strokovnjake s področja prenosa tehnologij iz priznanih inštitucij, kot so University of Cambridge, Inštitut Ruder Bošković, Eindhoven University of Technology, Polytechnic University Zuyd, TTO A/S Copenhagen,idr.

Prvi dan konference, 24. oktobra 2011, je potekal na Institutu “Jožef Stefan” v Ljubljani, drugi dan, 25. oktobra 2011, na rektoratu Univerze v Mariboru.

Prvi dan konference sta bili podeljeni nagradi za inovativnost v gospodarstvu, v skupni vrednosti 10.000 evrov. O dobitnikih nagrade je odločila mednarodna komisija v sestavi: Andrea Di Anselmo, Meta Group, Italija; Laszlo Czirjak, iEurope
Capital, Madžarska; Aleksandar Čabrilo, Serbian Business Angels Network, Srbija; Uroš Glavan, DTK Murka d.d., Slovenija; Rok Habinc, STH Ventures d.d., Slovenija; Blaž Kos, Poslovni angeli Slovenije, Slovenija; Jure Mikuž, RSG Capital; Slovenija;
Christian Schmock, TTO A/S Copenhagen, Danska; prof. dr. Leon Verhoef, Eindhoven University of Technology, Polytechnic University Zuyd, Nizozemska.

Komisija je nagradila prijavljene primere, ki so v največji meri izražali zmožnost prenosa inovacije v gospodarstvo. Nagrada je bila razdeljena na dva dela in podeljena naslednjim dobitnikom:
1. nagrado v vrednosti 7.000 evrov je prejel prof. dr. Gregor Majdič z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani in Medicinske fakultete Maribor za inovacijo z naslovom: Zdravljenje živali s pomočjo matičnih celic.
2. nagrado v vrednosti 3.000 evrov pa sta prejela prof. dr. Marin Berovič s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in prof. dr. Darko Makovec z Instituta “Jožef Stefan”, za inovacijo z naslovom Magnetizacija vinskih kvasovk in separacija v produkciji penečih vin.

Drugi dan konference (slike) je potekal pod okriljem TehnoCentra Univerze v Mariboru na rektoratu Univerze v Mariboru. Povabljeni gostje so tu predstavljali primere dobrih praks prenosa tehnologij, predstavljen je bil projekt KBB, ki se je izvajal v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 in v katerem so sodelovali tako slovenski kot tudi avstrijski akterji s področja prenosa tehnologij. Glavni cilj projekta je bila pomoč podjetjem v obmejni regiji pri prenosu tehnologij in znanja v gospodarstvo. Več o projektu na www.kbb-si-at.eu. Popoldan je priznani strokovnjak na področju prenosa tehnologij, gospod Christian Schmock iz TTO A/S Copenhagen, vodil delavnico o vlogi pisarne za prenos tehnologij pri vzpostavljanju sodelovanja med univerzo in gospodarstvom, ki je sklenila prizadevanja TehnoCentra Univerze v Mariboru po dodatnih usposabljanjih za strokovnjake za prenos tehnologij v okviru mednarodnega
projekta FREE.

Predavanja in okrogla miza o tveganem kapitalu, ki so potekala prvi dan konference, bodo dostopna na portalu http://videolectures.net/, povzetki in prosojnice predavanj iz
obeh dni pa na straneh konference: http://tehnologije.ijs.si/4ittc/program.html.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic