Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

4. seja Regijskega sveta za razvoj človeških virov

Mag. Greif je najprej na kratko predstavil Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, nato pa je izpostavil najpomembnejše novosti, ki jih prinašajo spremembe ZVZD ter pravilnikov na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter s področja nevarnih snovi. Podal je tudi predlog, da bi v organizaciji ŠGZ skupaj s strokovnjaki Zavoda za zdravstveno varstvo (ter morebitnimi drugimi) izvedli srečanje na temo izplačila odškodnin delavcem oz. regresnih zahtevkov zavarovalnic. Slednje zahtevajo namreč vedno večje regresne zahtevke za kritje zdravljena delavcev zaradi poškodb, dobljenih pri delu.
Skupaj z udeleženci so se strinjali, da je potrebno področju varstva pri delu posvečati vedno več pozornosti, saj se konec koncev vsaka poškodba oziroma odsotnost delavca izrazi v vedno višjih stroških.
Mag. Greif je na tem mestu izpostavil tudi dejstvo, da imajo to področje bolj urejeno večji delodajalci, predvsem tisti, s tujimi lastniki.

Direktorica Centra za razvoj človeških virov gospa Dušanka Lužar Šajt je predstavila Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, v katero bi se preoblikoval Regionalni sklad dela Podravje. Namen fundacije je med drugim usklajevanje ponudbe in povpraševanja na lokalnem/regionalnem trgu dela, zagotavljanje hitrejšega odzivanja na dinamične spremembe z oblikovanjem in izvajanjem ukrepov, programov, projektov na področju: razvoja človeških virov s poudarkom na vseživljenjski karierni orientaciji in razvoju zaposlenih in samozaposlenih (ki vključuje tudi usposabljanje in izobraževanje zaposlenih) ter izboljšanju kakovosti delovnih mest in delovnih razmer, usklajevanja ponudbe in povpraševanja na lokalnem/regionalnem trgu dela, zaposlovanja in kreiranja novih delovnih mest, vseživljenjskega učenja, po potrebi na drugih področjih.
Posebej so bile predstavljene prednosti soustanoviteljstva za ŠGZ in preko tega za njene člane. Tako bi ŠGZ še naprej ostala vključena v oblikovanje programa (ŠGZ že sedaj namreč sodeluje v upravnem odboru RSDP), odločala o načrtovanih aktivnostih, sodelovala pri usklajevanju potreb na trgu dela, odločanju o projektih, se lažje vključevala v projekte oziroma imela preko Fundacije podporo pri prijavah in izvajanju.

Preko fundacije pa bi imela neposredne koristi tudi njena podjetja/člani, v obliki brezplačne pomoči in podpore pri informiranju o možnostih financiranja projektov/aktivnosti iz področja RČV, zaposlovanja, pri iskanju in pripravi ustreznega kadra za podjetja / usklajevanje med mladimi / brezposelnimi/ in potrebami podjetij, pomoč v procesih kadrovskega prestrukturiranja / presežnim delavcem pri iskanju novih možnosti…

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic