Avgusta v območju evra manj razloga za optimizem

Prenova poslovne infrastrukture podjetja je del vzpostavljanja novega ravnotežja

Avgustovski kompozitni (industrija in storitve) indeks nabavnih managerjev v območju evra se je presenetljivo znižal (iz 54,9 v juliju na 51,6), kar je bila posledica šibkosti v storitvenem delu gospodarstva (50,1), medtem ko je v industriji ostal skoraj nespremenjen (51,7). V industriji se je hitrost aktualne rasti proizvodnje in novih naročil povečala, kar pa ni vplivalo na spremembo trendov v zniževanju celotnega števila delovnih mest v tem delu gospodarstva. Pri storitvah je bila tekoča aktivnost podobna julijski, zaloga novih naročil pa je upadla. Ocenjujemo, da je bila to predvsem posledica ponovne uvedbe nekaterih omejitev, ki so vplivali na šibkejše tokove v turizmu, javnem transportu in industriji dogodkov. Prav tako so se cene vhodnih storitev v tem sektorju povečale (cene goriv, zaščitnih sredstev), medtem ko industrijskim podjetjem niso delale težav. V Nemčiji se je poslovno zaupanje povečalo na 2-letno najvišjo vrednost, medtem ko se je v Franciji po julijski visoki vrednosti znižalo, in sicer s 57,4 na 51,7. To sicer še vedno pomeni rast, vendar precej šibkejšo. V Franciji je storitveni del gospodarstva bolj optimističen glede prihodnosti kot industrijski, oba pa skrbi povečano število okužb. V Nemčiji so večje družbe poročale o povečanem povpraševanju po nemškem blagu s strani kupcev iz Kitajske in Turčije.

Dogodki v naslednjem tednu: simpozij v Jackson Hole o vlogi centralnih bank po epidemiji COVID-19

Dan objave Kazalec Vir oz. poročevalec Pomen
25. 8. 2020, torek Prihodi in prenočitve turistov, julij 2020, Slovenija Statistični urad RS Dinamika prenočitev tujih turistov v mesecu, ki je za obalni turizem ključen
25. 8. 2020, torek Gospodarska klima in poslovne tendence, julij 2020, Slovenija Statistični urad RS Poslovno razpoloženje v predelovalnih dejavnostih, storitvah, gradbeništvu in trgovini je ključno za dinamiko investicij in trg dela
25. 8. 2020, torek Energetika, julij 2020, Slovenija Statistični urad RS Julijska poraba energentov
26. 8. 2020, sreda Naročila trajnih dobrin, julij 2020, ZDA Census Bureau Naročila dobrin večjih vrednosti v ZDA so pomemben pokazatelj gospodarske aktivnosti
27. 8. 2020, četrtek Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, junij 2020, Slovenija Statistični urad RS Podatki o prihodkih po ključnih sklopih storitev
27. 8. 2020, četrtek Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, julij 2020, Slovenija Statistični urad RS Dinamika po sklopih trgovine na drobno bo zelo povedna
27. in 28. 8. 2020, četrtek in petek Simpozij v Jackson Hole in govor guvernerja Powella, ZDA FED Usmeritve glede vodenja politike obrestnih mer za ZDA ima lahko velik vpliv na vse centralne banke po svetu
27. 8. 2020, četrtek Indeks nabavnih managerjev v industriji, avgust 2020, Avstrija Unicredit Dinamika v slovenski severni sosedi je pomembna zaradi povezanosti industrij
28. 8. 2020, petek Indeks obsega v storitvenih dejavnosti in trgovini, junij 2020, Slovenija Statistični urad RS Realna gibanja po sklopih storitev in trgovine
29. 8. 2020, sobota Indeks nabavnih managerjev v storitvah, avgust 2020, Kitajska National Bureau of Statistics Pokazatelj prihodnjih gibanj v kitajskem gospodarstvu
29. 8. 2020, sobota Indeks nabavnih managerjev v industriji, avgust 2020, Kitajska National Bureau of Statistics Ključen pokazatelj prihodnjih gibanj tudi za svetovno industrijo

 

Semafor napovedi

Kazalnik Zadnja/predhodna vrednost Ciljna vrednost (ocena Analitike GZS) Stopnja negotovosti ocene (1=nizka, 5=zelo visoka)
Kazalnik gospodarske klime, julij 2020, Slovenija -18,0 -14,0 2
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, realno, julij 2020/julij 2019, Slovenija -5,0 % -2,5 % 2
Indeks nabavnih managerjev v industriji, avgust 2020, Kitajska 51,1 52,5 3

 

Več v prilogi.

 

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje
Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!