Brezplačen seminar: Aktualne davčne zagate v praksi, ŠGZ, 05.12.2018

Slovensko-beloruski poslovni forum in B2B

V okviru Regijskega sveta za davčno in finančno področje vabimo člane Štajerske gospodarske zbornice na brezplačni seminar.

PROGRAM:

Prvi del: (mag. Dejan Petkovič)

Različni davčni vidiki dogodkov s projekcijami izračunov davčnih obveznosti:

 • Prodaja deležev družbe tretjim osebam
 • Darovanje deležev v d.o.o. družinskim članom (vidik darovalca in prejemnika)
 • Dedovanje deležev d.o.o.
 • Prenehanje družbe
 • Vstop zaposlenih v družbeništvo d.o.o.
 • Prodaja deleža družbi in pridobitev lastnega deleža
 • Zmanjšanje osnovnega kapitala
 • Pomen termina zaloge kapitala
 • Različni prenosi nepremičnin in opozorila pri ravnanju z denarjem med družinskimi člani
 • Pravilna davčna napoved pri odtujitvah kapitala

Drugi del: (Simona Štravs)

 • davčne kontrole FURS in pravilno ravnanje v postopku (nadzor posameznega področja poslovanja, nadzor davčnih obračunov, davčni inšpekcijski nadzor);
 • nadzor odvisnih razmerij in nadzor nad nedopustnimi oblikami zaposlovanja;
 • povračila stroškov prevoza in službenih poti v Sloveniji ter s tem povezan nadzori
 • pomen določbe o povezanih osebah pri preprečevanju zlorab na področju normiranosti;
 • pravilen obračun davčnega odtegljaja (dividende, premoženjske pravice, obresti….) v različnih primerih:
  – nakazila domačim in tujim fizičnim osebam
  – nakazila domačim pravnim osebam (in ustrezna računovodsko-davčna obravnava pri prejemnikih)
  – nakazila tujim pravnim osebam in koriščenje ugodnosti po ZDDPO-2
  – nakazila tujim pravnim osebam in koriščenje ugodnosti iz Konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčenju

Kotizacija: Udeležba je za člane ŠGZ brezplačna.

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!

Prijava na e-novice