Brezplačna delavnica: »Osnove glede prejemkov iz delovnih razmerij«, Celje, 18.09.2019

REGIONALNO STIČIŠČE DOSTOJNEGA DELA CELJE 003
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Regionalno stičišče dostojnega dela Celje - brezplačna svetovanja in informiranja v zvezi z vprašanji, ki so vezana na dostojnost dela

 

Vabljeni

na brezplačno delavnico

»Osnove glede prejemkov iz delovnih razmerij«

v sredo,18.9.2019

v prostorih Regionalne gospodarske zbornice Celje,

Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje (1. nadstropje),

ki bo trajala od 9:00 do 10:30.

Delodajalci so v okviru delovnega razmerja zaposlenim dolžni izplačati vrsto osebnih prejemkov. Nekateri prejemki so določeni že v samem Zakonu o delovnih razmerjih, nekateri pa so dodatno določeni s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti in v aktih pri delodajalcih. V omenjenih aktih je predpisano kdaj, pod kakšnimi pogoji in v kakšnih višinah se morajo prejemki izplačati zaposlenim.

Namen tokratne delavnice je zainteresiranim  predstaviti osnove glede obračunavanja prejemkov, ki se izplačujejo po zakonu ter kolektivnih pogodbah dejavnosti in sicer plač, nadomestil plač, povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih osebnih prejemkov. Udeležencem bodo tako predstavljene osnove glede obračunavanja osnovnih plač, dodatkov, delovnih uspešnosti, poslovne uspešnosti, povračil stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, povračila stroškov na službenem potovanju, regresa za letni dopust in različnih vrst odpravnin.

Predavateljica je ga. Nataša Peterca, ki je samostojna svetovalka za prejemke iz delovnih razmerij, zaposlena na Združenju delodajalcev Slovenije.

Delavnica je brezplačna! Prijavite se po elektronski pošti na e-naslovu: info@dostojnodelo.si  ali tako, da izpolnite obrazec na povezavi: https://www.zds.si/sl/dogodki/osnove-glede-prejemkov-in-delovnih-razmerij/book .

Regionalno stičišče dostojnega dela Celje - brezplačna svetovanja in informiranja v zvezi z vprašanji, ki so vezana na dostojnost dela