Brezplačno izobraževanju MSP ter posameznikov o reformi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov

gdpr upravljalec.si 01

Informacijski pooblaščenec bo vse do septembra 2020 izvajal evropski projekt RAPiD.Si  (Raising Awareness on Data Protection and the GDPR in Slovenia), ki je namenjen izobraževanju manjših in srednje velikih podjetij ter posameznikov o reformi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Nova pravna akta – Splošna uredba o varstvu podatkov, ki jo uporabljamo od 25. maja 2018 in prihajajoči Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), za upravljavce pomenita precejšnjo širitev obveznosti in nalog, manjša in srednje velika podjetja pa za implementacijo zakonskih zahtev v praksi pogosto nimajo zadostnih virov (ustrezne kadrovske podpore, finančnih resursov za pogodbeno svetovanje itd.). Obenem Uredba širi nabor pravic posameznikov, upravljavcem pa nalaga, da posameznikom zagotavljajo pregledne in lahko dostopne informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov.

Informacijski pooblaščenec je z namenom izobraževanja manjših podjetij o reformi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov zagnal nov projekt RAPiD.Si.

Spletna stran, predavanja in telefonsko svetovanje za majhna podjetja

V sklopu projekta je zaživela nova spletna stran www.upravljavec.si, ki odgovarja na najpogostejša vprašanja, s katerimi se v praksi srečujejo predvsem obrtniki in majhna podjetja. Na spletni strani so na voljo  pojasnila in konkretni napotki, kako zadostiti zakonskim zahtevam s področja varstva osebnih podatkov in tudi neobvezujoči obrazci, ki so podjetjem lahko v pomoč.

Vse do konca septembra 2019 bo majhnim podjetjem na voljo tudi telefonsko svetovanje na brezplačni številki 080 29 00. Vsak delovni dan, med 8.30 in 12.30, bodo na voljo strokovni sodelavci Informacijskega pooblaščenca, telefonska številka pa je namenjena izključno podjetjem.

V naslednjih dveh letih bo Informacijski pooblaščenec v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije izvedel tudi 20 brezplačnih predavanj v osmih mestih po Sloveniji, vse lokacije in datumi pa bodo sproti objavljeni na spletni strani www.upravljavec.si.

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!

Prijava na e-novice