Do konca oktobra zbirajo prijave na 11. razpis za nagrado HORUS 2019

Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus je odprt od 6. septembra do 31. oktobra letos.

Še slab mesec dni nas loči do konca zbiranja prijav na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2019, ki bo v decembru podeljena že enajstič zapored. Glavni organizator IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je razpis v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji objavil 6. septembra letos, zbiranje prijav pa poteka do konca oktobra. Razpis je namenjen podjetjem vseh velikosti in drugim organizacijam, osebam javnega prava, lokalnim skupnostim, novinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno. Organizatorji Iščejo in nagrajujejo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.

Za strateško nagrado HORUS 2019 se letos lahko potegujejo: podjetja vseh velikosti in oblik ter druge organizacije, tudi lokalne skupnosti, javne ustanove. Letos so razpisali Nagrado za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij in organizacij k družbeni odgovornosti) ter Priznanje za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Objavljena sta še dva razpisa za posebna priznanja, kjer prijavnine ni: Posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, in Posebno priznanje novinarju/ki.  Letos dodajajo še možnost zunanje presoje družbene odgovornosti pravne osebe.

Po poročanju dosedanjih udeležencev tega natečaja je glavna prednost sodelovanja ta, da s  specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami Standarda za družbeno odgovornost ISO26000:2010 in drugimi aktualnimi dokumenti o družbeni odgovornosti, lahko sami analizirajo stanje na tem področju v podjetju oz. organizaciji. To jim kasneje pomaga še pri načrtovanju in poročanju o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju, kar je za velika podjetja z več kot 500 zaposlenimi od leta 2017 po evropski direktivi in slovenski zakonodaji postalo obvezno.

Razpis za vse kategorije je odprt do 31. oktobra 2019, zato organizatorji vabijo vse zainteresirane, da se čim prej prijavijo in pričnejo z izpolnjevanjem vprašalnika. Družbena odgovornost namreč kot koncept spodbuja razvoj podjetja oz. organizacije na področju odnosa do zaposlenih, okolja in skupnosti ter vodenja in odnosov na trgu s kupci in dobavitelji. To krepi uspešnost podjetja in tako prispeva h konkurenčni prednosti. V tujini ta koncept podjetja že uveljavljajo več desetletij, pri nas pa v zadnjem desetletju postaja stalna praksa uspešnih podjetij. Koncept pa se ne uveljavlja samo v podjetjih, temveč vse bolj tudi v javni upravi in civilni družbi. Tako je postal glavni trend poslovanja uspešnih organizacij vseh oblik in velikosti.

Inštitutu IRDO se kot podporni člani projekta pridružujejo še naslednje organizacije: Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Združenje socialna ekonomija Slovenije – Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o..

V dosedanjih desetih letih je pri nagradi Horus sodelovalo 40 strokovno-interesnih organizacij in medijev, sofinancerjev, ocenjevalo je 80 strokovnjakov različnih strok, sodelovalo je več kot 170 različnih kandidatovod podjetij, zavodov, organizacij, do posameznikov. Marko in Marika Pogačnik že vse od nastanka nagrade Horus izdelujeta unikatna umetniška dela, ki so glavne nagrade tega natečaja. Vsi sodelujoči ustvarjajo mozaik znanja, vrednot in sodelovanja, ki krepi razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji.

 

Dodatne informacije:
spletno mesto: www.horus.si,
e-pošta: nagrada.horus@irdo.si

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti,
mag. Anita Hrast, direktorica, gsm: 031 344 883