Novosti in obvestila

Datum

26. Maj 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Drugi javni posvet v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

Spoštovani strokovnjaki!

V procesu priprave Interreg programa Slovenija-Avstrija za obdobje 2021-2027 smo dosegli naslednji mejnik. Pripravili smo osnutek programa, ki ga objavljamo na spletni strani in vas vabimo, da nanj podate morebitne komentarje: http://www.si-at.eu/si2/drugi-javni-posvet/

Na osnovi teritorialne in socio-ekonomske analize ter predhodnih strateških usmeritev je bil v okviru skupine za programiranje pripravljen osnutek programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027
(http://www.si-at.eu/si2/wp-content/uploads/sites/6/2021/06/IP-SI-AT-2021-2027_V3_public-consultations_1-6-2021.pdf).

Sedaj, ko je pripravljen osnutek Interreg programa za obdobje 2021-2027, ponovno vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi: https://zavita.si/anketa/a/81. Komentarje lahko oddate do 30. junija 2021.

Sodelujte pri oblikovanju prihodnjega programa!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat / die Verwaltungsbehörde und das Gemeinsame Sekretariat

 

REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Sektor za upravljanje čezmejnih programov

Trubarjeva 11, SI-2000 Maribor, Slovenija
T: +386 (0)1 400 3167
si-at.svrk@gov.si,
www.svrk.gov.si, www.si-at.eu

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic