Novosti in obvestila

Datum

23. Apr 2009

Kategorije

Deli z drugimi

Drugi Štajerski gospodarski forum

Naložbe v energetiko kot konkurenčna prednost podjetij

Štajerska gospodarska zbornica je danes organizirala drugi štajerski gospodarski forum, torej srečanje štajerskih gospodarstvenikov z odgovornimi za strategijo na področju energetike v Sloveniji in tudi nekaterih pomembnih proizvajalcev in posrednikov energentov. Uvodničarji na forumu so bili mag. Janez Kopač, v.d. generalnega direktorja Direktorata za energijo Republike Slovenije, mag Alojz Stana, glavni direktor Geoplina d.o.o., mag. Danilo Toplek, predsednik uprave Talumu d.d., Stanislav Vojsk, predsednik uprave Elektro Maribor, in dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje. Rdeča nit njihovih uvodnih razmišljanj je bilo vprašanje, ali naj o naložbah v energetiko razmišljamo tudi v kriznih časih in ali so naložbe v energetiko lahko konkurenčna prednost posameznih podjetij. Vsi so poudarjali, da bo morala trajnostna, konkurenčna in varna energija postati  pomemben temelj vsakdanjega, tako gospodarskega kot tudi osebnega življenja. Poudarjeno je sicer bilo, da Evropa še ni razvila notranjih trgov z energijo, ki bi bili visoko konkurenčni, vendar je veliko aktivnosti usmerjenih v to smer in lahko pričakujemo tudi rezultate.
Slovenija ni energetsko bogata dežela, njena odvisnost od uvoza energije je visoka. Zato je zelo pomembno, kakšna je naša strategija razvoja na tem področju, tako na ravni države kot tudi na ravni regij in ne nazadnje posameznih podjetij. Izvedeli smo, da bo tehnologija igrala vodilno vlogo pri doseganju ciljev nove energetske politike za Evropo. Zato bo Komisija  v letih od 2007 do 2013 vložila v raziskave in inovacije  približno 1 milijardo EUR letno. Na področju razvoja energetske tehnologije ima Evropska unija ključne cilje: znižati sedanje stroške obnovljivih virov energije, spodbujati učinkovito rabo energije in zagotoviti evropski industriji vodilno vlogo na področju nizkoogljičnih tehnologij. To vključuje obnovljive vire energije, kot so: veter, biogoriva in sončna energija pa tudi elektrarne.
Vlada RS spodbuja k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov z nacionalnimi programi. Znano je, da sta najbolj odgovorna za emisije CO2 energetika in promet, znatne emisije pa prispevajo tudi industrijsko izgorevanje, gospodinjstva in kmetijstvo. Nujno potrebujemo za vse obvezujoče strategije trajnostnega razvoja in rabe energije. To hkrati pomeni tudi varčevanje z energijo in uporabo obnovljivih virov energije. Vendar to ne pomeni, da lahko zanemarimo vlaganja v temeljne energetske objekte in s tem v stabilnost energetskega sistema v celoti. Kot je poudaril mag. Janez Kopač, v.d. generalnega direktorja Direktorata za energijo Republike Slovenije, »energetsko neučinkovita podjetja na daljši rok ne morejo preživeti in čeprav vlaga država v energetske projekte velika sredstva, morajo podjetja sama najti pravo politiko na področju vlaganja v energetsko učinkovitost in vodstva podjetij so tista, ki morajo narediti strategijo in potegniti prave poteze.« Da se to že dogaja in to ne v osamljenih primerih, je potrdil Stanislav Vojsk, predsednik uprave Elektro Maribor, ki je povedal, da so odjemalci vse bolj pozorni na ceno energije in da zelo razmišljajo, kako znižati stroške za energente in ali energent celo zamenjati. Razpravljalci so veliko pozornosti namenili organiziranosti slovenskega energetskega sistema, ki po mnenju večine ni dobra in vnaša anomalije in netransparentnost med porabnike. »In to je prednostna naloga našega direktorata, ki mora predlagati rešitve in jih tudi izpeljati in to še v tem letu,« je še dodal mag. Janez Kopač. Forum so sklenili z znanim, vendar vedno aktualnim pozivom, da klasičnih, fosilnih energentov zmanjkuje, zato je prehod na obnovljive vire energije in v brezogljično družbo nujen. In k temu morajo prispevati tudi posamezna podjetja, ki v svoji politiki nikoli ne smejo preferirati samo enega vira, vedno je potreben širši premislek in pravi izračun.

Dodatne informacije: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice, T: 02 2208700, F: 02 2208711, E: info@stajerskagz.si 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic