Evropska sredstva za lažje poslovanje podjetij v Mariboru

conatezno
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Cesta S-J-3 v Poslovno proizvodni coni Tezno (dograditev EPC)«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Mestna občina Maribor, je 400.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 246.000 evrov.

Namen projekta je izvedba gradbeno obrtnih del pri novogradnji cestnega odseka z vso pripadajočo infrastrukturo na zahodnem delu Poslovno proizvodne cone Tezno, ki je ena največjih con v regiji. Tam sicer podjetja že delujejo, vendar cesta in komunalno-energetska infrastruktura še nista zgrajeni.

Naložba bo prispevala k zagotavljanju normalnih pogojev za poslovanje podjetij in omogočila njihovo širitev oz. gradnjo novih objektov. S tem se bodo lahko povečali prihodki podjetij na domačem in tujih trgih ter njihova dodana vrednost. Možno bo tudi odpiranje novih delovnih mest pomembnih za Mestno občino Maribor in širšo Podravsko regijo. Cesta bo prispevala tudi k večji prometni varnosti in boljši urejenosti cone.

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-05-07-evropska-sredstva-za-lazje-poslovanje-podjetij-v-mariboru/

Izpostavljamo

Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!