Novosti in obvestila

Datum

04. Maj 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Fotografski natečaj – Prihodnost na vodikov pogon!


Prihodnost na vodikov pogon!

Ohranitev okolja je odvisna od zmanjšanja izpustov in porabe fosilnih goriv. Znanstvena dognanja in tehnološki napredek naši generaciji omogočata, da za trajnostno prihodnost izberemo alternativne rešitve –nove zelene tehnologije, ki temeljijo na vodiku. Pravzaprav vodik predstavlja najboljšo alternativo fosilnim gorivom, ki bi ga lahko množično uporabljali za proizvodnjo čiste energije s katero bi ogrevali stavbe, poganjali vozila in razogljičili industrijske procese. Vodik je najbolj razširjen kemijski element v vesolju in na Zemlji, kjer je v vodi in organskih spojinah večinoma vezan z drugimi kemijskimi elementi. Zato ga je mogoče proizvesti iz skoraj vseh virov energije. Najčistejši, tim. zeleni vodik, se pridobiva iz vode s postopkom elektrolize. Z njegovo uporabo v gorivni celici pa proizvedemo električno energijo, ki se jo lahko uporabi za pogon vozil. Edini izpust, ki nastane je vodna para, ki ne onesnažuje okolja.

Zveni skoraj preveč enostavno, kajne?

Drži, zelene vodikove tehnologije se namreč trenutno zaradi dragih postopkov malo uporabljajo v našem vsakdanu. Kljub temu pa mnogi laboratoriji raziskovalnih inštitucij, izobraževalne ustanove in številna podjetja razvijajo rešitve za širšo rabo teh ključnih tehnologij prihodnosti.

Partnerji projekta H₂GreenTECH želimo osveščati širšo javnost na območju Slovenije in Avstrije o razvoju in pomenu prebojnih vodikovih tehnologiji, zato smo zasnovali fotografski natečaj na temo Prihodnost
na vodikov pogon!

Kdo lahko sodeluje? Študentje, dijaki, raziskovalci, podjetniki, uporabniki…torej vsi navdušenci novih tehnologij!

Vse, ki vas zanimajo vodik in zelene vodikove tehnologije vabimo, da utrinke ujamete na fotografije! Kaj pa motivi? Le nebo je omejitev… a v primeru vodika morda tudi ne 😊 Vsekakor delite z nami impresivne fotografije vaših raziskovalnih ali izobraževalnih aktivnosti, uporabe vodika v delovnih/proizvodnih procesih ali njegovo uporabo/pojavnost v vsakdanjem življenju.

Vaše sodelovanje in naša zahvala!

Štiri najboljše fotografije (dve iz Avstrije in dve iz Slovenije) bomo uvrstili na Potujočo razstavo Vodikov center v obliki laboratorija, s katero bomo osveščali javnost o pomenu zelenih vodikovih tehnologij. Postavljena bo na sedmih lokacijah v Sloveniji in Avstriji, s spremljajočo stalno virtualno razstavo. Zmagovalci bodo prejeli Promocijski paket H₂GreenTECH in doživetje #Preživi dan v laboratoriju Kemijskega inštituta ali TU Graz.

Zmagovalne fotografije bodo dopolnjevale promocijske aktivnosti partnerjev v projektu, vse ostale pa bomo po dogovoru z avtorji, vključili na spletno stran Hydrogen Center z namenom promoviranja njihovih dejavnosti na področju vodikovih tehnologij.

Podrobnosti foto natečaja:

Fotografije, barvne ali ČB, profesionalne in ljubiteljske, posredujete v digitalni obliki do 14.5.2021 na h2greentech@gmail.com! Dodajte kratek naslov (do 50 znakov s presledki) in opis (do 300 znakov s presledki).

Kvaliteta fotografije: v največji resoluciji zajema, oddane fotografije pa ne smejo biti manjše od minimalnih dimenzij 1920×1280.

Kako poteka izbor fotografij?

Zmagovalce bo izbrala žirija sestavljena iz petih predstavnikov partnerjev projekta H₂GreenTECH in bodo najkasneje 28.5.2021 objavljeni na spletni strani H₂GreenTECH in družabnih omrežjih projekta (FBLinkedIn).

Avtorske pravice:

Fotografije bodo uporabljene za promocijske aktivnosti projekta in jih ne bomo uporabljali v druge marketinške namene. Fotografije ne bodo prodane oziroma distribuirane tretjim osebam. Če se bo povpraševanje pojavila, bomo prošnjo naslovili na avtorja fotografije. Avtor fotografije se zavezuje, da ima strinjanje oseb, ki so na sliki, za objavo v foto natečaju. Projektni partnerji H₂GreenTECH si pridržujejo pravico, da po lastni presoji katerokoli fotografijo umaknejo iz foto natečaja, o čemer obvestijo avtorja fotografije. Sprejemamo samo avtorske fotografije.

V imenu partnerskega konzorcija H₂GreenTECH, vodilni partner
Kemijski inštitut
Petra Props, koordinatorka projekta

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic