Novosti in obvestila

Datum

22. Nov 2023

Kategorije

Deli z drugimi

Hitro rastoča podjetja 2018-2022

AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2018-2022. Odstopanja od preteklih obdobij so posledica uskladitve kriterija čistih prihodkov od prodaje in kriterija dodane vrednosti na zaposlenega z letno rastjo ter dodatnim kriterijem izločitve tistih podjetij, ki imajo negativen kapital/podjetnikov kapital (prvič za obdobje 2017-2021).

 

  • Število vključenih podjetij: 119.710
  • Število hitro rastočih podjetij: 3.074
  • Število podjetij, ki so prvič uvrščena na seznam: 721
  • Število podjetij, ki ohranjajo hitro rast iz preteklih let: 20

 

Hitro rastoča podjetja predstavljajo 2,6 % vseh podjetij, zaposlujejo 8,5 % vseh delavcev v državi (46.918) in so dosegla 17.2 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje ter šestino neto čistega dobička v državi.

Število hitrorastočih podjetij je upadlo v vseh regijah, najbolj v Pomurski (-37 %), porast pa je zaznati v dejavnosti gostinstva in oskrbi z električno energijo, plinom, paro. Največji številčni delež hitro rastočih podjetij je obdržala Koroška regija, sledita Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-Notranjska regija.

 

Analiza in seznam podjetij

 

Vir: Spletna stran AJPES

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic