Novosti in obvestila

Datum

15. Sep 2023

Kategorije

Deli z drugimi

Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav in preostale finančne vzpodbude ZRSZ

Dne 11.9.2023 je bilo v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov objavljeno javno povabilo Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav (ZIUOPZP, 33. in 34. člen, Uradni list RS, 95/2023). ZRSZ pa ima objavljeno še nekaj aktualnih finančnih vzpodbud za delodajalce.

Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav – NOVO!

Sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Vključitev lahko traja največ eno leto. Sofinanciranje stroškov zaposlitve – V skladu z določili 34. člena ZIUOPZP so zagotovljena sredstva za plače udeležencev v celoti, za prevoz, prehrano, predhodni zdravniški pregled in morebitno odpravnino.

Javna dela spodbujajo aktivnost oseb, prijavljenih v evidenci brezposelnih, za pomoč prizadetim občinam pri odpravi posledic poplav in plazov, hkrati pa omogočajo socialno in delovno vključenost udeležencev programov ter prispevajo k ohranitvi in razvoju novih delovnih sposobnosti.

Izvajalci javnih del ste lahko neprofitni delodajalci, ki vam je naročnik programa javnega dela izkazal javni interes in ste bili na podlagi predložene ponudbe izbrani na javnem povabilu. Za kandidiranje morate izpolnjevati vse pogoje, ki so podrobneje opredeljeni v javnem povabilu.

V programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov ter izhajajo iz Kataloga programov javnih del za leto 2023 in veljavnega Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Izvajanje programov poteka najdlje do 31.12.2024.

Z objavo povabila je od 11.9.2023 omogočen vnos ponudbe za program javnega dela na Portala za delodajalce – https://www.zadelodajalce.si/

Oddaja ponudbe: od 18.9.2023 od 10:00, do razdelitve sredstev, najkasneje do 31.3.2024. Prijava je elektronska.

Javno povabilo

Več o povabilu: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne-spodbude/predstavitev-spodbud-za-zaposlitev/javna-dela-za-pomoc-pri-odpravi-posledic-poplav/

Hitrejši vstop mladih na trg dela

Pridobite mesečno subvencijo v višini 300 do 420 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih do 25. leta starosti za 18 mesecev. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas. Zagotovite tudi mentorstvo ter usposabljanje ali izobraževanje za novozaposlenega in mentorja. Zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc.

Namen povabila je predvsem spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih za nedoločen čas, kar dolgoročno krepi njihovo odpornost na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz. Z zagotavljanjem pridobivanja zlasti digitalnih veščin spodbujamo tudi pridobivanje kompetenc tako pri mladih kot njihovih mentorjih.

Ključne prednosti:

  • mentorstvo za zaposlenega in s tem lažje uvajanje v delovni proces,
  • usposabljanje ali izobraževanje pri zunanjem izvajalcu v trajanju vsaj 30 pedagoških ur za zaposlenega in mentorja, s poudarkom na digitalnih kompetencah,
  • Zvišanje mesečne subvencije za 70 EUR, če mlade vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Oddaja ponudb: od 1. 2. 2023 do porabe sredstev, najdlje do 30. 9. 2023. Prijava je elektronska preko Portala za delodajalce – https://www.zadelodajalce.si/

Javno povabilo

Več o povabilu: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne-spodbude/predstavitev-spodbud-za-zaposlitev/hitrejsi-vstop-mladih-na-trg-dela/

Zelena delovna mesta

Pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih na zelenih delovnih mestih. Subvencija znaša 680 EUR na mesec za polni delovni čas in se izplačuje 12 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas.

Namen spodbud za zaposlitev je prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Hkrati se s temi spodbudami zmanjšuje število brezposelnih.

Zelena delovna mesta so pomemben mehanizem za doseganje trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja ter posredno k aktivaciji brezposelnih, njihovi delovni in socialni vključenosti. Področja z največ možnostmi za zaposlitev na zelenih delovnih mestih: gozdno-lesna veriga, proizvodnja lesnih izdelkov, trajnostna gradnja in projektiranje, trajnostna mobilnost in promet, zeleni turizem, trajnostno ravnanje z odpadki, okoljsko izobraževanje in raziskovanje, povečanje energetske učinkovitosti, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, učinkovita raba naravnih virov ipd.

Oddaja ponudb: od 1. 2. 2023 od 10:00, do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2024. Prijava je elektronska preko Portala za delodajalce – https://www.zadelodajalce.si/

Javno povabilo

Več o povabilu: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne-spodbude/predstavitev-spodbud-za-zaposlitev/zelena-delovna-mesta/

Usposabljanje: osebe z mednarodno zaščito in tujci

Brezposelne osebe s priznano mednarodno ali pridobljeno začasno zaščito in tujce brez delovnih izkušenj in znanja slovenščine, ki so prejemniki denarne socialne pomoči (oboji prijavljeni v evidenco ZRSZ), lahko usposabljate na predvidenem delovnem mestu in si povrnete upravičene stroške usposabljanja.

Povračilo upravičenih stroškov v dejanski višini za zdravniški pregled udeleženca in 373 EUR mesečno za usposabljanje udeleženca – skupaj 2.238 EUR za usposabljanje 6 mesecev.

Oddaja ponudbe: od 19. 4. 2022 do porabe sredstev, najdlje do 31. 3. 2024. Prijava je elektronska preko Portala za delodajalce – https://www.zadelodajalce.si/

Javno povabilo

Več o povabilu: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne-spodbude/predstavitev-spodbud-za-zaposlitev/usposabljanje-osebe-z-mednarodno-zascito-in-tujci/

 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, https://www.ess.gov.si/

Pripravila: Mojca Tominšek, SPOT svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport  ter SPIRIT, Javna agencija

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic