Novosti in obvestila

Datum

09. Avg 2017

Kategorije

Deli z drugimi

Javna obravnava predloga paketa zakonodaje z davčnega področja

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo nov paket predlogov zakonov z davčnega področja (Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, Zakon o davčnem potrjevanju računov, Zakon o davčnem postopku, Zakon o tonaži), s katerim naj bi se odpravile administrativne ovire, odpravile anomalije in predvsem težave pri obdavčitvi normirancev, ter zagotovilo ugodnejšo davčno obravnavo delovnih razmerij s tujim elementom.

BISTVENI POUDARKI:

–             povratek v sintetično obdavčitev na področju normirancev (priznavanje olajšav vezanih na osebne okoliščine in upoštevanje progresivne lestvice)
–             prenova mehanizmov proti zlorabam (povezane osebe, obvezen izstop iz sistema, določitev zgornje pri upoštevanju normiranih stroškov),
–             dodatno zmanjšanje davčne osnove (20 % plače zavezanca oz. na letni ravni ne več kot 12.000 €),
–             upravičenci (napoteni v in iz Slovenije, raziskovalci, izmenjava zaposlenih med povezanimi družbami),
–             pogoji: vsebinska opredelitev upravičencev, časovni pogoj, oddaljenost od ozemlja Slovenije (150 km), rezidentstvo
–             za službeno potovanje se za davčne namene se šteje tudi napotitev na začasno delo v tujino, ki traja neprekinjeno do največ 30 dni – posledično se povračila stroškov se ne vštevajo v davčno osnovo
–             dodatna splošna olajšava, določena linearno v odvisnosti od dohodka (med dohodkovnima mejama v višini 11.166,37 € do 13.316,81 €)
–             uporaba vezane knjige računov (VKR) tudi po prehodnem obdobju (t.j. od 31. 12. 2017 naprej),
–             podaljša se rok za naknadno sporočanje podatkov o računih izdanih iz VKR na način, da se davčnemu organu lahko poroča enkratno za cel pretekli mesec.

ZAKONODAJA:
–             predlog  ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB  ZDDPO 2O jav.docx
–             predlog  ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI ZDoh-2S-P1.docx
–             predlog  ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV ZsprZDavPR-Dpredlog.doc
–             predstavitev PREDLOG NABORA UKREPOV NA DAVČNEM PODROČJU 2017 davčni ukrepi 2017_predstavitev_ESS_V2.pptx

 

Vaše predloge in pripombe pričakujemo do 12.8.2017 na e-mail: info@stajerskagz.si

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic