Novosti in obvestila

Datum

08. Avg 2017

Kategorije

Deli z drugimi

Potrebna prekinitev pri napotitvah delavcev državljanov tretjih držav v Avstrijo

Spoštovani!

 

V postopku, ki ga je vodila pisarna  Grilc Vouk Škof pred Magistratom mesta Gradec in posledično pred Deželnim upravnim sodiščem za Štajersko, je Deželno upravno sodišče v sodbi z dne 02.08.2017 obravnavalo predvideno prekinitev napotitev delavcev tretjih držav za delo v Avstrijo, če med posameznimi napotitvami nista minila vsaj 2 meseca. Pri tem je sodišče sprejelo pomembno pojasnilo, ki bo prizadetim podjetjem bistveno olajšalo napotitve:

 

Doslej je pristojni avstrijski organ AMS vedno zavračal napotitve državljanov tretjih držav v Avstrijo, če od zadnje napotitve še nista minila najmanj 2 meseca, z argumentom, da je sklep Evropskega parlamenta štev. A2 z dne 12.06.2009 predvideval dvomesečno blokado za nadaljnje napotitve. Zvezno upravno sodišče je v tozadevnih postopkih celo čisto odkrito argumentiralo, da je pač namen te zakonodaje, da se naj prednostno zaposlijo državljani EU in ne državljani tretjih držav – ne glede na to, kako dolgo so že legalno zaposleni v Sloveniji.

 

Sedaj pa Deželno upravno sodišče pojasnjuje, da to velja samo za tiste primere, ko gre za napotitev delavcev pripadnikov tretjih držav enega podjetja po naročilu istega avstrijskega naročnika. V teh primerih Deželno upravno sodišče za Štajersko potrjuje, da je po prvi napotitvi do druge napotitve k istemu podjetju treba počakati 2 meseca. Če pa gre za naročilo kakšnega drugega podjetja, pa dvomesečna blokada ne velja. Sodišče to utemeljuje s tem, da analiza besedila sklepa štev. A2 Evropskega parlamenta z dne 12.06.2009 pokaže, da tako v angleškem, kot tudi v francoskem originalnem besedilu uporabljajo plural in s tem izražajo, da so mišljene samo ponovne napotitve k istim podjetjem.

 

Menimo, da je to bistveno pojasnilo, ki utegne slovenskim podjetjem, ki imajo zaposlene državljane iz tretjih držav in opravljajo storitve v Avstriji, zelo olajšati načrtovanje njihovega delovanja.

 

S prijaznimi pozdravi

mag. Rudi Vouk za odvetniško pisarno Grilc Vouk Škof

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic