Javni razpisi
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022

Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih.

Rok za oddajo: 5. 11. 2018, 1. 10. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021

Višina sofinanciranja:do 70% upravičenih stroškov .oz od 5.000 eur do 30.000 eur

 

Povezava do razpisa: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1160

Nudimo tehnično pomoč pri prijavi. Svoje povpraševanje lahko pošljete na nina.pohleven@stajerskagz.si