Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Javni razpis štipendij enotnih regijskih štipendijskih shem

 

Pogoji za sodelovanje:
Do štipendij RŠS za Podravje so upravičeni:
          dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto in peto raven izobrazbe v RS ali v tujini in niso zaposleni;
          dodiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni;
          podiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni.
 
Štipendije iz RŠS ne morejo prejeti dijaki/študenti, ki že prejemajo štipendijo ali šolnino iz kateregakoli drugega vira.
 
Razpisna dokumentacija: s seznamom razpisanih kadrovskihštipendij je na voljo na spletni straništipenditorja http://www.center-rcv.org/ v rubriki Regijska štipendijska shema.
 
Način prijave:
Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu »OBR-2 VLOGA ZA ŠTIPENDIJO«, ki je na voljo na spletni strani www.center-rcv.org v rubriki Regijska štipendijska shema.
 
Rok za oddajo vlog: je 9. 10. 2009.
Vlogo za štipendijo skupaj z dokazili je potrebno posredovati na naslov:
 
Ekonomski institut Maribor d.o.o.
Center razvoja človeških virov
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
 
Viri financiranja:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; 3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.
 
Dodatne informacije:
Za vse informacije v zvezi z oddajo vloge za štipendijo pokličite na telefon 02/333 13 33, vsak delovnik med 9.00 in 11.00.
Kontaktni osebi: Brigita Horvat in Tatjana Pavlič.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic