Novosti in obvestila

Datum

04. Jan 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov/storitev mikro, malih ali srednje velikih podjetij (MSP) na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

 

Ali je javni razpis primeren za nas:

  • smo mikro / malo / srednje veliko podjetje, opravljamo gospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji in smo organizirani kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik,
  • nameravamo samostojno razstavljati na sejmu v tujini,
  • sejem je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoData Base ali AUMA,
  • sejem je mednaroden (na zadnjem zaključenem sejmu je bilo med vsemi razstavljavci vsaj 10 % tujih razstavljavcev),
  • sejem se še ni zaključil,
  • na zadnji dan preteklega meseca smo imeli zaposleno vsaj eno osebo.

V javnem razpisu so objavljeni vsi pogoji za kandidiranje, v razpisni dokumentaciji pa način njihovega preverjanja.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški najema razstavnega prostora za mednarodne sejme v tujini, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški upravljanja razstavnega prostora in stroški sejemske opreme. Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bil našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi metodologije za izračun standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora.

Višina sofinanciranja

Največ do 13.136,76 EUR.

Višina sofinanciranja se izračuna na podlagi standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora, velikosti najetega razstavnega prostora in programskega območja, v katerega spada prijavitelj (kohezijska regija Vzhodna/Zahodna Slovenija).

Roki za oddajo vlog

Rok* Obdobje za oddajo vloge Stanje
8. rok: 14. 5. 2021 6. 1. 2021 – 14. 5. 2021 Sprejemamo vloge
9. rok:  3. 9. 2021 15. 5. 2021 – 3. 9. 2021 Vloge še ni mogoče oddati
10. rok: 5. 1. 2022 4. 9. 2021 – 5. 1. 2022 Vloge še ni mogoče oddati
11. rok: 16. 5. 2022 6. 1. 2022 – 16. 5. 2022 Vloge še ni mogoče oddati

To je datum, do katerega sprejemamo vloge za posamezni rok, pri tem pa potencialne prijavitelje opozarjamo še na posebni pogoj za prijavitelje iz točke 4.2.2. javnega razpisa, kjer je navedeno, da sejemski nastop ne sme biti zaključen pred datumom oddaje vloge na javni razpis.

Način prijave

Navodila za pripravo vloge in načini oddaje vloge so navedeni v razpisni dokumentaciji (III. poglavje) in javnem razpisu (11. točka).

Vlogo morate izpolnite s pomočjo spletnega obrazca, ki omogoča poenostavitev izpolnjevanja razpisnih obrazcev in prilog, saj so na voljo razna pomagala in kontrolni mehanizmi, ki uporabnikom olajšajo izpolnjevanje vloge.

Vloge, oddane od 16. 1. 2020 dalje, bodo morale biti izpolnjene s pomočjo spletnega obrazca, v nasprotnem primeru bodo prijavitelji pozvani na dopolnitev vloge.

Vlogo (tiskan izvod) je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: indiv-sejmi2019-2022@spiritslovenia.si.

Vabljeni k ogledu že objavljenih odgovorov na prejeta vprašanja.

Vse novosti o javnem razpisu se objavljajo na tej spletni strani.

Vir: https://www.spiritslovenia.si/razpis/310

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic