Novosti in obvestila

Datum

21. Jul 2017

Kategorije

Deli z drugimi

Javno naročilo: Ograja za drobnico/govedo z vso pripadajočo pašno opremo

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Zavod RS za varstvo narave in Krajevna skupnost Dobovec objavljajo skupno

javno naročilo za ograjo za drobnico/govedo z vso pripadajočo pašno opremo.

Rok za oddajo ponudb je 14.8.2017 do 12. ure (ne glede na način prenosa pošiljke).

Ponudniki pošljejo ponudbe, skladno z razpisno dokumentacijo na naslov: PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.

Objava na portalu javnih naročil.

Razpisna dokumentacija:
– navodila ponudnikom
– tehnične specifikacije (v dokumentu je za vsak sklop posebej spodaj jeziček za predračun – ponudnik izpolni za vse sklope za katere se prijavlja)
– predračun
– ESPD
– menična izjava za resnost ponudbe
– menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
– vzorec pogodbe
– ovojnica


Informacije:

PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro
Cirkulane 56, 2282 Cirkulane
T: 02 795 32 00
E: life.travisca@haloze.org

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic