Novosti in obvestila

Datum

23. Maj 2017

Kategorije

Deli z drugimi

Javno posvetovanje v zvezi z delovanjem in spremembami Direktive Sveta 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino

Evropska komisija je v okviru priprav na revizijo horizontalne trošarinske Direktive objavila Poročilo
o izvajanju in vrednotenju Direktive Sveta 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarine, ki
predstavlja osnovo za morebitne bodoče spremembe Direktive.

Direktiva Sveta 2008/118/ES določa splošne postopke za skladiščenje in gibanje trošarinskega
blaga (alkohol in alkoholne pijače, tobačni proizvodi, energenti) v Evropski uniji. Pojasnjuje tudi
postopke za odlog plačila trošarine, ki so na voljo pooblaščenim trgovcem za skladiščenje in gibanje
trošarinskega blaga.

Med letoma 2014 in 2016 sta bili izvedeni dve zunanji študiji o vrednotenju Direktive. Na podlagi teh
študij in omenjenega poročila Evropske komisije bo Evropskemu parlamentu in Svetu predloženo
poročilo o oceni delovanja Direktive. V skladu s poročilom Komisije bi bilo Direktivo 2008/118/EC
mogoče izboljšati, da se zmanjšajo upravna bremena za države članice in gospodarske subjekte ter
izkrivljanja na notranjem trgu.

V okviru priprav bodočih zakonodajnih sprememb na trošarinskem področju Evropska komisija
organizira tudi javno posvetovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki. Za namene javnega
posvetovanje je bil pripravljen vprašalnik s katerim želijo zbrati mnenja državljanov, gospodarskih
subjektov in ostalih deležnikov glede potreb in opcij za spremembe (revizijo) Direktive 2008/118/ES.

Dostop do vprašalnika je urejen preko povezave:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizontal_excise_directive

kjer je potrebno izbrati ustrezno jezikovno različico, povezava različice v Slovenskem jeziku:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e4d2a5a1-2188-4dc6-8f64-f8242694a89d?draftid=f109a882-
191e-43a7-acc8-96889e263445&surveylanguage=SL

Zainteresirane sekcije, podjetja ali obrtniki izpolnjen vprašalnik v skladu z navodili v anketi
posredujejo neposredno Evropski komisiji.

Evropska komisija bo vsebinsko analizirala prejete odgovore in izdelala strnjen pregled oziroma
poročilo glede rezultatov javnega posvetovanja. Poročilo bo predstavljalo sestavni del ocene
učinkov, ki naj bi bilo objavljeno v zadnji četrtini leta 2017.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic