Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za strokovnjake v sektorju socialne ekonomije

writing-1149962_1920

Vabimo vse zainteresirane kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov za izvajanje strokovnih storitev mentorstva in specialističnega svetovanja za (potencialne) subjekte v sektorju socialne ekonomije (socialnega podjetništva in zadružništva) na območju Podravja v sklopu aktivnosti navedenih projektov v letih od 2018 do 2021.

 

Namen projekta SocioLab je vzpostavitev celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in
zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravski regiji.

 

Projektno partnerstvo SocioLab sestavljajo:
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor, socialno podjetje, PRJ HALO Podeželsko razvojno jedro, Razvojna agencija Slovenske Gorice, d.o.o., Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Štajerska Gospodarska zbornica, Tkalka, zadruga za razvoj družbenih in tehnoloških inovacij z.b.o., socialno podjetje, Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor, Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje, Znanstveno – raziskovalno središče Bistra Ptuj in Združenje Socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje.

Glavni cilj projekta SENTINEL je zmanjšati neenakosti med regijami ter izboljšanje ekonomske učinkovitosti v depriviligiranih regijah Srednje Evrope z ustvarjanjem mreže podpornih
mehanizmov/organizacij, ki so sposobne prenesti inovativne družbene ideje v vidne in trajnostne poslovne modele.

Osrednji namen projekta NewGenerationSkills je na lokalni/regionalni ravni ustvariti spodbudno okolje za mlade, ki omogoča družbeno inoviranje, od prepoznavanja potreb okolja do razvoja idejin oblikovanja inovativnih produktov.

Izbrani strokovnjaki bodo strokovne storitve izvajali na naslednjih strokovnih področjih:

 • oblikovanje poslovnega modela
 • zadružništvo
 • socialno podjetništvo
 • vzpostavitev in razvoj podjetja (poslovne funkcije kot so: trženje, računovodstvo, davki, poslovno načrtovanje, pravni vidiki poslovanja, razvoj produktov, zaposlovanje in razvoj zaposlenih, varstvo in zdravje pri delu,…)
 • digitalizacija poslovanja in procesov
 • varovanje podatkov, kibernetska varnost, arhiviranje podatkov
 • strateško načrtovanje in vodenje organizacije (pomoč pri vodstvenih odločitvah, vzpostavitev procesov organizacije …)
 • zaščita patentov, modelov, blagovnih znamk
 • priprava projektnih prijav in vodenje projektov
 • socialno-varstvene storitve (storitve dolgotrajne oskrbe, osebne in gospodinjske storitve, skrbstvene storitve, socialne storitve na podeželju, …)
 • delo z ranljivimi skupinami
 • razvoj podeželja (lokalna samopreskrba, ekološko kmetovanje,…)
 • zeleno in krožno gospodarstvo (energetska oskrba, recikliranje in ponovna uporaba,…)
 • turizem (razvoj turističnih produktov, turistično oživljenja degradiranih območij, povezovanje turistične ponudbe,…)
 • kulturna in kreativna industrija
 • drugo.

 

Posamezni strokovnjak se lahko prijavi za izvajanje ene ali več strokovnih
storitev opredeljenih v tem povabilu.

 

Za prijavo v bazo ponudnikov izpolnite naslednja obrazca: 

 

 

 

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!