Novosti in obvestila

Datum

12. Dec 2018

Kategorije

Deli z drugimi

Kaj je poslovna odličnost?

Slovenija je poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti, tako za gospodarstvo kot za javni sektor (v najširšem pomenu) in posameznika. Zato je septembra 2018 sprejela strategijo poslovne odličnosti 2018-2030, ki v povezavi z Strategijo razvoja Slovenije 2030 sledi cilju zagotavljanja kakovostnega življenja za vse.(1)

Rast števila odličnih organizacij prispeva k izboljšanju globalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in dvigu ravni blagostanja v slovenski družbi.

Kaj sploh pomeni pojem »poslovna odličnost«?

Definicija poslovne odličnosti:

»Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za blagostanje ljudi in ohranjanje okolja.«

Odlične organizacije se ne osredotočajo le nase. Vse, kar delajo, delajo tudi za svoje okolje in družbo kot celoto. Vsakodnevno in dolgoročno udejanjajo načela poslovne odličnosti in prispevajo k njihovemu nadaljnjemu razvoju.

Model odličnosti EFQM (2)

Model odličnosti  EFQM je okvir za razumevanje in obvladovanje te kompleksnosti in omogoča zaposlenim razumeti vzorčno-posledične povezave med tem, kaj njihova organizacija dela in rezultati, ki jih dosega. Model je pragmatičen in praktičen, razvit je bil z vodilnimi organizacijami zato, da bi spodbudili stalno izboljševanje.

Model odličnosti EFQM temelji na 8 načelih, 9 merilih in ocenitvi rezultatov po matriki Radar.

Načela:

 1. Dodajanje vrednosti za odjemalce: Odlične organizacije dosledno dodajajo vrednost za odjemalce z razumevanjem, predvidevanjem in izpolnjevanjem potreb in pričakovanj ter izkoriščanjem priložnosti.
 2. Ustvarjanje trajnostne prihodnosti: Odlične organizacije z izboljševanjem uspešnosti svojega delovanja pozitivno vplivajo na svet okoli sebe in s tem tudi na gospodarske, okoljske ter družbene razmere v skupnostih, s katerimi so v stiku.
 3. Razvijanje sposobnosti organizacije: Odlične organizacije krepijo svoje sposobnosti z uspešnim upravljanjem s spremembami znotraj in zunaj svojih meja.
 4. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti: Odlične organizacije ustvarjajo višjo vrednost in raven uspešnosti svojega delovanja s stalnim izboljševanjem in stalnim inoviranjem, tako da vključijo ustvarjalni potencial svojih deležnikov.
 5. Vodenje z vizijo, navdihom in integriteto: Odlične organizacije vodijo ljudje, ki oblikujejo in udejanjajo prihodnost ter so zgled vrednot in etičnih načel organizacije.
 6. Agilni menedžment: Odlične organizacije so splošno priznane zaradi svoje sposobnosti prepoznavanja ter uspešnega in učinkovitega odzivanja na priložnosti in tveganja.
 7. Doseganje uspehov z nadarjenostjo zaposlenih: Odlične organizacije cenijo svoje zaposlene ter ustvarjajo kulturo njihovega opolnomočenja za doseganje tako ciljev organizacije kot njihovih osebnih ciljev.
 8. Trajno ohranjanje izjemnih rezultatov: Odlične organizacije na svojem področju delovanja trajno dosegajo izjemne rezultate, ki izpolnjujejo tako kratkoročne kot dolgoročne potrebe vseh njihovih deležnikov.

Merila: na eni strani so dejavniki, na katere moramo vplivati za razvoj, na drugi strani so rezultati vplivanja na dejavnike

Dejavniki

 • Voditeljstvo – rezultati povezani z odjemalci
 • Strategija – rezultati povezani z zaposlenimi
 • Zaposleni – rezultati povezani z družbo
 • Partnerstva in viri – rezultati poslovanja
 • Procesi, izdelki, storitve

Rezultati:

 • Voditeljstvo – rezultati povezani z odjemalci
 • Strategija – rezultati povezani z zaposlenimi
 • Zaposleni – rezultati povezani z družbo
 • Partnerstva in viri – rezultati poslovanja

Pri  uvajanju poslovne odličnosti v vse procese v podjetju je ključno vodstvo podjetja. Odlične organizacije imajo voditelje, ki oblikujejo prihodnost in jo udejanjajo, pri čemer dajejo zgled za njihove vrednote in etiko organizacije ter vseskozi zbujajo zaupanje. So fleksibilni in organizaciji omogočajo, da predvidi in se pravočasno odzove na dogodke, s čimer zagotavljajo njeno stalno uspešnost. Nikakor pa ne gre zanemariti ostale dejavnike, ki pomembno vplivajo na doseganje predvidenih rezultatov.

Radar: Je dinamičen ocenjevalni okvir in močno managersko orodje, ki zagotavlja strukturiran pristop k spraševanju o uspešnosti delovanja organizacije

Logika RADAR v splošnem določa, da mora organizacija:

-v svoji strategiji določiti, katere rezultate želi doseči;

– načrtovati in razvijati integriran nabor utemeljenih pristopov za doseganje želenih rezultatov v sedanjosti in prihodnosti;

– sistematično udejanjati in razširjati pristope za zagotavljanje njihove uvedbe;

– ocenjevati in izboljševati udejanjene in razširjene pristope na podlagi spremljanja ter analize doseženih rezultatov in dejavnosti stalnega učenja.

Več o modelu poslovne odličnosti EFQM najdete na  spletni strani www.mirs.gov.si.

Povzela:

Irena Podletnik

Svetovalka SPOT Podravje

Viri:

 • (1) Strategija Poslovne odličnosti 2018-2030 (MGRT)
 • (2) Pregled modela odličnosti EFQM (EFQM 2012, MGRT)

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic